یکصدوبیست و یکمین جلسه خمر کهن

دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم
سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم

* * *

اولین جلسه خمرکهن در سال جدید، را روز پنجشنبه سی و یکم فروردین برگزار خواهیم کرد. در این جلسه از دفتر دوم مثنوی، خواهیم خواند و شرح و تفسیر خواهیم کرد و نیز غزلی از حافظ شرح خواهد شد. قطعه ای از فیه مافیه جلال الدین محمد خوانده خواهد شد و به سیاق سال گذشته غزلی از سعدی خواهیم شنید.
امسال بر آنیم تا دوباره بحث آزاد را هم در جلسات برقرار کنیم و مانند گذشته، از سهراب هم بخوانیم. که این امر از جلسات آینده محقق خواهد شد.
منتظر دیدار بهارانه دوستان در پارک قیطریه خواهیم بود.

پنجشنبه 31 فروردین/ ساعت 14:30 تا 17:30/ پارک قیطریه


 

/ 0 نظر / 21 بازدید