برنامه هشتادمین جلسه خمر کهن

روز پنجشنبه  14 مرداد ، جلسه ای دیگر از سری نشستهای شرح مثنوی گروه خمر کهن برگزار می گردد.

برنامه این جلسه به شرح زیر است:

 

مثنوی خوانی آغاز دفتر دوم -آقای بیگدلی

بحث آزاد درباره برچسب های هویتی - آقای بنانی

بررسی شعر مسافر سهراب سپهری- علی پاداش

 

 برای هماهنگی جهت شرکت در جلسه با شماره 09329302519 تماس بگیرید:

 

زمان: پنجشنبه ١۴/۵/٨٩ راس ساعت ١۶

مکان: پارک طالقانی تهران(بزرگراه حقانی)

/ 0 نظر / 8 بازدید