گزارش جلسهء بیست و پنجم گروه خمر کهن

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

به سراغ من اگر می‌آئید،

                                     نرم و آهسته بیائید

 

   مبادا که ترک بردارد

                                       چینی نازک تنهایی من

 

 

گزارش جلسهء بیست و پنجم گروه خمر کهن

 

 

     طبق برنامه، سه بخش برای جلسهء بیست و پنجم در نظر گرفته شده بود. مثنوی‌خوانی، بررسی قسمت دوم طنز در مثنوی و بحث آزاد. تا یک ربع به پنج منتظر آقای پاداش نشستیم تا اینکه ایشان بالاخره رسیدند. آقای مدیر هم از غیبت حتمی آقایان قدیانی و یاسی‌پور و خانم طبرسی خبر دادند.

 

     جلسه با مثنوی‌خوانی خانم کاظمی‌نژاد شروع شد. ابتدا ایشان بحث "مسخ" که از ابیات نشست پیشین باقی مانده بود را مطرح نمودند و نظر یکی از مفسرین قرآن و آنچه دراینباره در تاریخ یهود(با اشاره به آیات قرآنی) آمده را مطرح نمودند و سپس بحث و گفتگویی دربارهء "مسخ"، جسمی یا روحی بودن آن و موضوع‌هایی مرتبط با آن، بین دوستان صورت گرفت.

 

     بررسی ابیات بخش مثنوی‌خوانی این جلسه از بیت 549 دفتر اول توسط خانم کاظمی‌نژاد آغاز شد و با توضیحاتی که ایشان -  بیشتر با تاکید بر تفسیر و تحلیل مرحوم محمدتقی جعفری – ارائه می‌دادند، ادامه یافت. در خلال توضیحات خانم کاظمی‌نژاد، دوستان هم گهگاه نظر خود یا توضیحی کوتاه در مورد برخی ابیات بیان می‌کردند.

 

     مثنوی‌خوانی بهمین روش ادامه یافت تا اینکه صحبت به "جبر و اختیار" کشیده شد و با داخل شدن اعضاء گروه در بحث، گفتگو بدرازا انجامید. آقای علیزاده (مدیر) ترجیح دادند این صحبت در نشست‌هایی مستقل مطرح شود، "هرچند قبلاً تعدادی از جلسات گروه به این بحث اختصاص یافته بود".

 

     مثنوی‌خوانی تا بیت 577 دفتر اول با دقت نظر خوب خانم کاظمی‌نژاد و نیز متاثر از دیدگاه فلسفی مرحوم جعفری ادامه پیدا کرد. پس از صرف چای و میوه در دفتر مجلهء آفتاب و تازه کردن گلو، بخش دوم بررسی طنز در مثنوی معنوی مولانا توسط نویسندهء این سطور آغاز گردید.

 

    با ذکر چکیده‌ای از آنچه در نشست قبلی گفته شده بود، و نیز فهرست آنچه در این نشست قصد داشتیم بیان کنیم، باب این بحث باز شد. "چرا می‌خندیم؟"، "منشاء، خاستگاه و علت خندیدن ما انسان‌ها چیست؟" از سئوالهایی بودند که ضمن بحث مطرح گردید و سعی کردیم تا حدودی به آنها پاسخ دهیم. اشاره به سخنی از انجیل برنابا در مورد خنده و بسط آن، نیز اشارات مولانا در مورد تجانس و سنخیت و ارتباط آن با خنده، از جمله مباحثی بودند که مطرح شدند و دوستان هم در بحث شرکت می‌کردند و نظر خود را گهگاه بیان می‌کردند.

 

     در پایان بررسی طنز در مثنوی، چند داستان از مثنوی مولانا چکیده‌وار خوانده شد و به شگردهایی که مولانا در این داستان‌ها بکار گرفته اشاره گردید و مطالعهء باقی داستانهای طنز مثنوی و شگردهای طنز مولانا در آنها، به عهدهء خود دوستان نهاده شد.

 

     بخش سوم و پایانی این جلسه به خواندن و بیان نظرات اعضای اینترنتی و حاضر گروه، در مورد موضوع اخیر بحث آزاد مطرح شده در گروه یاهو و کلوب خمر کهن، اختصاص داشت که توسط آقای پاداش این خوانش و بیان و بررسی صورت گرفت. "چه چیزی شما را خوشحال می‌کند؟ چه چیزی شما را ناراحت می‌کند؟" عنوان بحث آزادی بود که در دو هفتهء گذشته مطرح شده بود و عدهء زیادی از دوستان عضو هم اظهار نظرهای خوبی کرده بودند.

 

     آقای پاداش ابتدا نظرهای ارسالی اعضاء را از روی پرینتی که گرفته بودند بیان، و سپس به بررسی آنها پرداختند. با باز کردن چند موضوع مختلف برگرفته از نظرات، ایشان مباحثی مطرح نمودند و نتیجه‌گیریهایی نیز ارائه دادند. در پایان، آقای علیزاده پیشنهای در مورد مشخص‌تر کردن موضوعات بحث آزاد مطرح نمودند که با مشورت اعضاء، تصمیماتی هم گرفته شد تا پس از این، در شرح بحث‌های آزاد، اعمال شود.

 

     با اتمام مباحث مقرر، نارنگی‌ها نیز به اتمام رسید، ایضاً چای! دفتر "آفتاب" را ترک کردیم و از آسمان به زمین نزول نموده و دم درب دانشگاه، کوتاه صحبتی در مورد موضوعات نشست بعد انجام دادیم و خداحافظی تا جلسهء بیست و ششم.

 

جمعه نوزدهم آبان هشتاد و پنج

مشهد اردهال، در جوار آرامگاه سهراب سپهری

پانویس!

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
مصطفی

پانويس جان-سپاس مثل هميشه: يه گزارش عالی با قلم جذابت..با حال و هوای زیبای آرامگاه سهراب... ...خوش گذشت