دوباره دور هم جمع مي شيم...

دوباره دور هم جمع مي شيم ...  ا
تلگرافي بگم:  ا
چهارشنبه ساعت 5 عصر (تا 7 ) ... دركه ... ملامتي گري حافظ...شرح غزل... بحث در جبر و اختيار...و... ا

قدم همه اهاليِ دل! به روي چشم.

 
 
منم كه شهره شهرم به عشق ورزيدن 
منم كه ديده نيالودم به بد ديدن  
 
وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم 
كه در طريقت ما كافريست رنجيدن  
 
به پير ميكده گفتم كه چيست راه نجات 
بخواست جام مي و گفت عيب پوشيدن  
 
مراد دل ز تماشاي باغ عالم چيست 
به دست مردم چشم از رخ تو گل چيدن  
 
به مي پرستي از آن نقش خود زدم بر آب 
كه تا خراب كنم نقش خود پرستيدن  
 
به رحمت سر زلف تو واثقم ور نه 
كشش چو نبود از آن سو چه سود كوشيدن  
 
عنان به ميكده خواهيم تافت زين مجلس 
كه وعظ بي عملان واجب است نشنيدن  
 
ز خط يار بياموز مهر با رخ خوب 
كه گرد عارض خوبان خوش است گرديدن  
 
مبوس جز لب ساقي و جام مي حافظ 
كه دست زهدفروشان خطاست بوسيدن
 
 
/ 1 نظر / 82 بازدید
مصطفی

متاسفانه من نمی توانم در این جلسه شرکت کنم.