گزارش جلسه هفدهم

17-امين جلسه گروه با حضور سه نفر از اعضای تقريبا ثابت جلسات! مصطفی عليزاده، داود پيرمراديان، و خودم! و يکی از اعضای فديمی گروه، آقای عليرضا معتمدی که تاکنون در جلسات شرکت نکرده بودند و بدون حضور نماينده ای از گروه نسوان محترم برگزار شد، اما اين بار در پارک جنگلی طالقانی.

در ابتدا آقای معتمدی يکی از غزليات حافظ با مطلع " خوش است خلوت اگر یار یار من باشد " را قرائت نمود و بحث مختصری در مورد نگاه سياسی و اجتماعی حافظ و ابيات مرتبط با اين مقوله ها در غزليات حافظ انجام شد. اما قسمت عمده جلسه به ادامه داستان پادشاه يهود... از دفتر اول مثنوی- توسط آقا داود- اختصاص يافت که بحثهای بسيار جالب و قابل توجهی در ضمن تفسير ابيات مرتبط با موضوع "خواب" در گرفت. از جمله انواع و اقسام خواب، ماهيت عالم خواب، تفاوت خواب عرفا با سايرين، چگونگی رهايی از هر تعلق و چند و چون در خواب و... .

همچون چند جلسه گذشته که در فضای طبيعت برگزار شدند اين جلسه هم خالی از حواشی تلخ و شيرين نبود! گويی مناظر طبيعت و آب و هوای خوش، آن هم در يک عصر تعطيل تابستانی هر زن و مردی را به سر ذوق می آورد!!! به هر حال مطابق رسم ديرين بساط چای و کيک و ... هم براه بود، منتهی فرق اساسی اين جلسه وجود يک عدد دوربين فيلمبرداری و يک فيلمبردار خوش ذوق(آقا داود) بود که به طور همزمان نقش کارگردان، صدابردار و تدوينگر را هم ايفا نمود و البته با لحظه هايی که شکار کردند، خدا به خير کند!

جای همه دوستانمان به ويژه حميد خان ياسی پور و خانم حاجيان – که قرار بود در اين جلسه موضوع سماع را ادامه دهند- خالی بود. توصيه می کنم ادامه مثنوی خوانی- داستان زيبای ليلی و مجنون از همان داستان پادشاه يهود...- و يک بحث آزاد جذاب در جلسه بعد را از دست ندهيد.

به هر حال از حضور در جمع دوستانه مان بسيار لذت بردم...

                                                                                                             به اميد ديدار مجدد

         س. قديانی

/ 2 نظر / 8 بازدید
Panevis

آقا دست شما درد مکناد. گزارش چسبناکي بود.

مصطفی

آقا سامان ممنون- ولی ناقلا! فکر کنم يادت رفت(!!) که بگی که مقاله ای که بايد ارائه می کردي ارائه شد يا نه!! به هر صورت رزو بسيار عالی بود و اگه کسی همت کنه! (من نه ها!!) و آنچه در باره خواب گفته شد رو جمع و جور کنه و تو بلاگ بذاره خيلی خوب می شه!