برنامه جلسه 114 خمر کهن

 یکصد و  چهاردهمین جلسه مثنوی خوانی گروه خمر کهن، پنجشنبه هفته  برگزار خواهد شد. برنامه این جلسه به ترتیب زیر است:

مثنوی خوانی، دفتر دوم ، داستان «فرمودن والی آن مرد را کی این خاربن را کی نشانده‌ای بر سر راه بر کن» بهزاد موسوی زادگان (40 دقیقه)

بررسی فیلم «پس از خواندن بسوزان»- حسین کربلایی طاهر (45 دقیقه) 

سعدی خوانی - محمدرضا قاسمی (20 دقیقه)

قطعه ای از فیه مافیه، خانم محمدی (5 دقیقه)

 با توجه به محدود بودن ظرفیت جهت شرکت در جلسه، و اعلام حضور با شماره های 09365313337 و   09358065683  تماس بگیرید. بدیهی ست که امکان حضور فقط برای دوستانی وجود دارد که پیش از پرشدن ظرفیت اعلام نموده باشند.

زمان: پنجشنبه 26 آبان ساعت ١۴ تا  ١٧ ( جلسه بدون تاخیر آغاز خواهد شد از اینرو از دوستان عزیز تقاضا می شود در ساعت اعلام شده در جلسه حاضر شوند)

/ 0 نظر / 31 بازدید