اندر رمضان خاک تو زر می گیرد...

اندر رمضان خاک تو زر میگردد 
 
                                  چون سنگ که سرمهء بصر میگردد 
 
آن لقمه که خورده‌ای قرر میگردد 
 
                               وان صبر که کرده‌ای نظر میگردد 
 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید