برنامه جلسه ٧٣ ام گروه

روز پنجشنبه  ٢ اردیبهشت ماه، اولین جلسه  گروه خمر کهن در سال جدید برگزار می گردد.

برنامه این جلسه به شرح زیر است:

مثنوی خوانی دفتر اول- توسط مصطفی علیزاده- و آقای پانویس(حضور مجازی)

ابیات ٣۵٨۴ تا ٣۶۵۵ دفتر اول مثنوی


بحث آزاد با موضوع "خرافات"  - علی پاداش

 برای هماهنگی جهت شرکت در جلسه با آقای پاداش تماس بگیرید:
09329302519

 

زمان: پنجشنبه ٢/٢/٨٩ راس ساعت ١۵

مکان: پارک طالقانی تهران(بزرگراه حقانی)

/ 0 نظر / 9 بازدید