گزارش جلسه 84 گروه

جلسه هشتادو چهارم با یک هفته تاخیر و با حضور خانم ها امیر علایی (از ترس تهدید مصطفی آمدند) حنانه میثاقی (به قول مصطفی معینی)،ش. محمدی و م.محمدی، ابراهیمی و  آقا محسن و حسین و علی و مصطفی و حضور مجازی شیخنا و رفیقنا داوودنا  پانویسنا... برگزار شد.

جلسه با تاخیر 15 دقیقه آغاز شد و دوستان پیاپی در تماس با عکاس باشی سابق بودند که کجایی ؟زود بیا! بعد عکاس باشی ساده ما فهمید این علاقه دوستان به خاطر آنچه قرار بوده بخرد بوده نه خود وی!!

بگذریم . آقا حسین با تسلط خود شروع به تفسیر اشعار مولانا کردند و جمع رو به فیض رساندند و سپس پذیرایی مفصل.  عکاس باشی کتاب سهراب همراهش نبود و در روز تولد سهراب مطلبی در خصوص سهراب زده نشد! همان طور که هفته پیش تولد مولانا بود و اصلا جلسه برگزار نشد!!!

 در ادامه جناب مصطفی خان غزلی از حافظ رو قرائت کردند و در ضمن این کار نمی دانم چرا خانم های جلسه جو گیر شدند و فال فروش پارک رو به فیض رساندند و اسکناس های دو هزار تومانی بود که به فال فروش می دادند و فیض اصلی رو اون برد!!!

 در انتها آقا مصطفی در خصوص موضوع زیبایی پرستی و مکتب جمال مطالبی رو بیان کردند و جلسه ختم شد

آقا حسین هم ابراز علاقه شدید به مصطفی کردند و هرکس به سمتی رفتند...

ماهم که سوار بر سیاره بودیم یکی از اعضای جلسه رو جیگاره بر دهان دیدیم که رانندگی می کرد و تا مارو دید جیگاره رو پرت کرد بیرون و شاید قورت داد نمی دانم ولی ظاهرا خجالت کشیدند   ..

تا بعد

علی پاداش

/ 8 نظر / 8 بازدید
شهره

از بادام ها چیزی ننوشتید و اینکه بحث برنامه آینده چیست؟

یکی از اعضای جلسه!

جیگاره یعنی چی؟!

یکی از اعضای جلسه!

آقا چرا تهمت می زنی!؟[عینک]

مصطفی

خانم محمدی از بادام نگویید که یاد بادام شکنی این دوست عزیزمان-عکاس باشی- می افتم که چگونه تنها تنها بادام ها را می شکست و بالا می انداخت و تعارفی هم نمی زد!

مصطفی

ما که نفهمیدیم وجه تسمیه "جیگاره" چی بود و احتمالا کدام "یکی از اعضای جلسه" مد نظر بودند که سیگار بلعیدند! به هر حال خداوند همه را هدایت کند![عینک]

پانویس

علی جان، در جلسه بعد یک وقتی اختصاص بدهید برای رمزگشایی از این گزارش!

علی

داوود جان کمی پایین رو خوب بینی می فهمی خدا رو کی هدایت کنه