میلاد پیامبر رحمت مبارک!

 

محمد کافرینش هست خاکش 
 هزاران آفرین بر جان پاکش
 
  
چراغ افروز چشم اهل بینش 
طراز کار گاه آفرینش
 

/ 2 نظر / 6 بازدید
مصطفی

نام احمد نام جمله انبياست چون كه صد آمد نود هم پيش ماست‏

رضا

عيد همگی مبارک