2006برنامه جلسه 79 ام گروه

برنامه جلسه هفتاد و نهم گروه خمر کهن

روز پنجشنبه  ٣١ تیر ماه، جلسه ای دیگر از سری نشستهای شرح مثنوی گروه خمر کهن برگزار می گردد.

برنامه این جلسه به شرح زیر است:

مثنوی خوانی دفتر اول-تا پایان دفتر اول  توسط  خانم امیراعلایی

فیه مافیه خوانی- مصطفی علیزاده

بررسی شعر مسافر سهراب سپهری- علی پاداش

 برای هماهنگی جهت شرکت در جلسه با شماره 09329302519 تماس بگیرید:

 زمان: پنجشنبه ٣١/۴/٨٩  راس ساعت ١۵

مکان: پارک طالقانی تهران(بزرگراه حقانی)

/ 0 نظر / 34 بازدید