گزارش جلسه 66 ام

جای دوستان خالی! پنج شنبه عصر به دعوت علی آقا و حنانه خانم  در منزل ایشان جلسه ای دیگر از جلسات خمر کهن را با حضور آقای پانویس برگزار کردیم. دلمان شدیدا برای صحبتهای پانویس تنگ شده بود.

افطاری مبسوط و مفصلی هم که شرح جزئیات آن در فایل صوتی گزارش آمده صرف شد.دست حنانه خانم و علی آقا درد مکناد!(و همپنین خواهر علی آقا)
فایل گزارش را با صدای آقای پانویس و شیرین کاری علی بشنوید که زحمت آماده سازی این فایل را رضا میرکریمی  کشیده است

 

*** فایل گزارش جلسه ***

/ 0 نظر / 7 بازدید