...از دهان غیر بر خوان، كای اله!

حکمت «التماس دعا» گفتن ها!

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

حضرت علی می فرماید: «المعصيه تمنع الاجابه»( گناه از اجابت دعا جلوگيرى مى‏كند)

 

اجابت دعا وقتي صورت مي گيرد که دعا از زباني بيان شود که آلوده به گناه نباشد. روشن است که انسان، خطاکار و گناهکار است. اما اگر براي «من» ِ گناهکار از زبان «تو» دعا شود، چون « تو» در گناه من مسئوليتي نداشته اي، لذا اين از اين دعا بيشتر احتمال اجابت مي رود. مولانا در دفتر سوم مثنوی مي فرماید:

 

امر حق به موسی علیه السلام كه مرا به دهانی خوان كه بدان دهان گناه نكرده باشی

 

بهر این فرمود با موسی خدا              وقت حاجت خواستن اندر دعا

کای کلیم الله ز من میجو پناه              با دهانی كه نكردی تو گناه

گفت موسی، من ندارم آن دهان         گفت ما را از دهان غیر خوان

از دهان غیر كی كردی گناه ؟      از دهان غیر بر خوان، كای اله

آنچنان كن كه دهانها مر تو را              در شب و در روزها آرد دعا

آن دهانی كه نكردستی گناه              آن دهان غیر باشد، عذر خواه

یا دهان خویشتن را پاك كن                روح خود را چابك و چالاك كن

ذكر حق پاك است، چون پاكی رسید    رخت بر بندد، برون آید پلید

می گریزد ضدها از ضدها                  شب گریزد، چون بر افروزد ضیا

چون برآمد نام پاك اندر دهان              نی پلیدی ماند و، نی آن دهان

 م.عليزاده

/ 0 نظر / 9 بازدید