استاد و شاگرد احول!

بنا به پيشنهاد آقا سعيد، يكي از اعضاي ارجمند گروه كه در مشهد ساكنند، و با تغييراتي جزئي در طرح ايشان، قرار شد تا از اين به بعد، غزلياتي از ديوان كبير مولانا و ديوان حافظ و يا حكايات و ابياتي از مثنوي برگزيده و به گروه، ميل زده شود تا هر يك از اعضا، برداشت و دريافت خود را از آن، بيان نمايند. و در پايان نيز مجموع نظرات دوستان جمع آوري و منظم شده و در قالب  يك مقاله يا مجموعه آرا، در وبلاگ و نيز كلوب(خمر كهن) ارائه مي گردد.

ذكر يك نكته بسيار مهم ضروريست و آن اينكه، دوستان مي توانند براي شرح و توضيح  ابيات و حكايات و...، صرفاً نظر  و دريافت شخصي خود را، بدون استناد به شروح و تفاسير و گفته هاي ارائه شده از سوي محققين و نويسندگان بزرگ اين عرصه ، بيان نمايند. و يا آنكه از آثار اين بزرگان استفاده نمايند كه در اين صورت ذكر مرجع  مورد استفاده ضروريست.

 براي شروع، حكايت «استاد و شاگرد احول» كه در دفتر اول مثنوي- ضمن داستان پادشاه جهود آمده، را به  بحث مي گذاريم تا هر يك از دوستان برداشت و نظر خود را بيان نمايد:

 گفت استاد احولى را كاندر آ                    رو برون آر از وثاق آن شيشه را

گفت احول: زان دو شيشه من كدام          پيش تو آرم، بكن شرحِ تمام‏

گفت استاد: آن دو شيشه نيست، رو        احولى بگذار و افزون بين مشو

گفت: اى استا، مرا طعنه مزن                  گفت استا: زان دو، يك را در شكن‏

شيشه يك بود و به چشمش دو نمود         چون شكست او شيشه را ديگر نبود

چون يكى بشكست، هر دو شد ز چشم      مرد، احول گردد از مَيلان و خشم‏

#M.A.#

/ 8 نظر / 10 بازدید
Panevis

سلام، ماجرا از اين قرار است که يک اوستا به شاگرد احولش (احول يعني شخصي که چيزها را دو تا مي‌بيند، لوچ، دوبين) مي‌گويد که برو توي پستوي مغازه يک بطري هست، بيارش. شاگرد مي‌ره و يک بطري رو دو تا مي‌بينه. بر مي‌گرده به اوستا ميگه که دو تا بطري اونجاس. کدوم رو بيارم؟ اوستا ميگه دو تا نيس، يکيه! شاگرد ميگه نه، دو تاست. اوستا ميگه خوب يکي از اونها رو بشکن و اون يکي رو وردار بيار. شاگرد ميره شيشه رو مي‌شکونه و با کمال تعجب مي‌بينه ديگه بطري‌ئي در کار نيست! قبل از اينکه نظرم رو بگم درباره اين قصهء کوتاه، يک جوکي يادم اومد، بد نيست بگيم. (مصطفي تو شنيدي اينو، نخون اينجا رو!) ميگن يه روز دو نفر مي‌رن اتوبوس سوار بشن ولي يک بليط داشتن، يکي شون ميگه "من اين راننده اتوبوسه رو مي شناسم، چشماش چپه و همه چي رو دو تا مي‌بينه، بريم همين يک بليط رو بديم، دو تا مي بينه و ميذاره هردومون سوار شيم!" وقتي بليط رو به راننده ميدن، راننده يک نگاهي ميکنه به اونها و ميگه :"شماها که چهار نفرين، چرا دو تا بليط ميدين؟!"

Panevis

مولانا اين داستان رو در دفتر اول آورده، ضمن داستان پادشاه جحود و وزيرش(که در جلسه پانزدهم گروه، آن را خوانديم ). مي‌دانيم اصلي‌ترين مانع و حجاب انسان و حقيقت چيزي است که در عرفان با اسم "نفس" از آن نام برده شده و عرفا، از جمله مولانا، بارها تاکيد مي‌کنند که اين "نفس" مانند يک حجاب، پرده ، مانع، ابر تيره و زنگار بر روي آيينه دل است و اجازه نمي دهد انسان در کيفيت عشق و روشنايي روحي رواني زندگي کند. حال، از محوري‌ترين و اصلي‌ترين خصوصيت اين "نفس"، همين دوبيني است. دوبيني يعني پديده‌ها را دو تا ديدن! مي گويي"خوب، معلوم است! ولي ما که پديده‌ها را دو تا نمي‌بينيم." اما مي‌بينيم. (اگر بيشتر نبينيم!) مثلاً، من در خيابان مي‌بينم شخصي راه مي رود. مي‌گويم "چه با متانت راه مي رود" يا "چه بي‌شخصيت راه مي‌رود". يک واقعيت "راه رفتن آن فرد" وجود دارد، و يک تعريف و تعبير ما از آن واقعيت("بامتانت"، "بي‌شخصيت"). اين تعبير و توصيف ما ديگر جز واقعيت آن چيز نيست.

Panevis

پس ما به همين روش، که گفته شده، در تمام پديده‌ها و روابط و امور مختلف زندگي دچار دو بيني هستيم. در واقعيت‌ها، تعبير آنها را مي بينيم و به تعبير آنها بجاي واقعيت آنها، توجه مي‌کنيم. ما حتي در نگرش به وجود رواني خودمان نيز شديداً دچار دوبيني هستيم. آيا من خودم را لحظه‌اي بزرگ و لحظه اي ديگر کوچک نمي‌بينم؟ آيا گاهي احساس حقير بودن و گاهي احساس تشخص نمي‌کنم؟ من ابتدا يک "خود" براي خودم، براي روانم، براي وجود رواني‌ام، قائل مي‌شوم و سپس مي‌گويم: "من حقيرم". يک "من" و يک "حقير" براي خودم قائل مي‌شوم. يا اينکه مي‌گويم "من متشخصم". باز، يک "من" و يک "تشخص"براي خودم قائلم. حال آنکه پيام مولوي اينست که اگر تو يکي از اين دو را بشکني، يعني متوجه بشوي که يکي از اين دو وجود واقعي ندارد، متوجه خواهي شد که ديگر هيچکدام وجود واقعي نخواهند داشت.

Panevis

شايد با يک مثال ديگر بهتر موضوع باز شود. اين مثال را از يکي از کتابهاي محمدجعفر مصفا وام مي‌گيرم.(يادم نيست کدام کتابش است، نزني ها!). مي‌گويد: دو تا بچه در پارک مشغول بازي هستند. يکي از آنها دوچرخه‌اش را به ديگري مي دهد تا بازي کند. در همان زمان مادر و دايي بچهء صاحب دوچرخه از راه مي‌رسند. مادر به بچه مي گويد: "تو چقدر هالويي که به سادگي دوچرخه‌ات را به اون دادي." دايي مي گويد: "تو چقدر سخاوتمندي که اجازه دادي همبازي‌ات با دو چرخه‌ات بازي کند". واقعيت آن بوده که کودکي به کودک ديگر چيزي داده، همين. اينکه "تو هالو هستي" يا "تو سخاوتمند هستي" تعبيري است که ديگران از يک واقعيت کرده‌اند. واقعيت به خودي خود داراي هيچ تعبير يا ارزش يا بي ارزشي نيست. نه خوب است نه بد. فقط هست. واقعيت است.

Panevis

غير از اين موضوع دوبيني، در داستان استاد و شاگرد احول، مولانا دو موضوع مرتبط با همين مسالهء دوبيني را مطرح مي‌کند. يکي خشم و ديگري شهوت. (مولانا شهوت را در يک معناي عام بکار مي‌برد، نه در معناي فقط شهوت جنسي). اين دو موضوع را اگر فرصتي شد بعداً در باره‌اش چيزي خواهم نوشت. خوشحال مي‌شوم نظر دوستان را دربارهء اين داستان و موضوع آن بخوانم. فعلاً راهي يکي از جلسات مولانا هستم که خيلي هم اين روزها رونق گرفته‌اند و سرو صدا کرده‌اند. تا ببينيم چه مي‌شود. پانويس! شنبه 24/4/85

Panevis

پس از شکستن شيشه، شاگرد متوجه مي شود ديگر هيچکدام از شيشه‌ها وجود نداشته‌اند! و اين يعني درک اينکه نه "من" وجود واقعي دارد (بلکه وجود پنداري و خيالي دارد)، و نه "حقير" يا "متشخص". و وقتي انسان چنين موضوعي را درک کند، تجربه کند و در خودش ببيند (نه اينکه بداند، نه اينکه به آن دانش يا باور داشته باشد)، آنوقت به درك يگانگي مي رسد. وحدت را تجربه مي‌کند. حتماً در آثار زيادي از عرفا و مخصوصا مولانا چنين موضوعي را ديده‌اي، که وقتي دويي از ميان برخيزد، يگانگي حقيقت، فرصت ظهور پيدا مي‌کند. از جمله داستان آن کسي که آمد درب خانهء معشوق را زد. معشوق گفت کيه، طرف گفت: من. گفت برو... (اين داستان رو ايشاا... اين هفته در جلسه شرح مثنوي خواهيم خواند و بررسي خواهيم کرد). در داستانهاي زيادي و در ابيات بسياري، مولانا موضوع اسارت به دوبيني و نيز لزوم درک يگانگي را بيان مي کند.

مصطفی عليزاده

از توضيحات مبسوط و خوب آقاي پانويس بسيار ممنونم و آنچه پانويس عزيز در مورد اين حكايت گفتند را مي پسندم و من نيز تقريبا با ديدگاه ايشان موافقم. همچنين معتقدم كه ما موجودات، اشيا و حوادث را آنطور كه مي خواهيم تفسير و دريافت مي كنيم. و لذا با يك واقعيت دوگانه مواجه هستيم و چه بسا اگر زماني دريابيم كه تفسير ما از آنچه وجود دارد، به خطا بوده، حتي خودِ آن حقيقت هم براي ما در معرض سوال قرار مي گيرد و موجوديتش مخدوش مي شود. اين دوبيني ما منجر مي شود تا از توجه به حقيقتِ محض ، محروم بمانيم. بنابراين تصور مي كنم كه بايد به جايي و به جايگاهي برسيم كه حقيقت يگانه را دريابيم و از توصيف ها و تفسيرهاي خودخواهانه و آلوده به «غرورانساني ناشي از دانستن» پرهيز كنيم.

باران

سلام چقدر دوست دارم در جلسات شما شرکت کنم ولی متاسفانه بدليل کسالتی که دارم نمی توانم . اميد وارم موفق باشيد .و اگر فرصت کرديد سری يه خانه بارانی ام بزنيد متشکرم ومنتظر