یافتن شاه باز را به خانهٔ کمپیر زن

دفتر دوم مثنوی

یافتن شاه باز را به خانهٔ کمپیر زن

دین نه آن بازیست کو از شه گریخت    سوی آن کمپیر کو می آرد بیخت

تا که تتماجی پزد اولاد را                  دید آن باز خوش خوش‌زاد را

پایکش بست و پرش کوتاه کرد           ناخنش ببرید و قوتش کاه کرد

گفت نااهلان نکردندت بساز               پر فزود از حد و ناخن شد دراز

دست هر نااهل بیمارت کند               سوی مادر آ که تیمارت کند

مهر جاهل را چنین دان ای رفیق         کژ رود جاهل همیشه در طریق

روز شه در جست و جو بیگاه شد        سوی آن کمپیر و آن خرگاه شد

دید ناگه باز را در دود و گرد               شه برو بگریست زار و نوحه کرد

گفت هرچند این جزای کار تست         که نباشی در وفای ما درست

چون کنی از خلد زی دوزخ فرار           غافل از لا یستوی اصحاب نار

این سزای آنک از شاه خبیر               خیره بگریزد بخانهٔ گنده‌پیر

باز می‌مالید پر بر دست شاه             بی زبان می‌گفت من کردم گناه

پس کجا زارد کجا نالد لئیم                گر تو نپذیری بجز نیک ای کریم

لطف شه جان را جنایت‌جو کند           زانک شه هر زشت را نیکو کند

رو مکن زشتی که نیکیهای ما                        زشت آمد پیش آن زیبای ما

خدمت خود را سزا پنداشتی             تو لوای جرم از آن افراشتی

چون ترا ذکر و دعا دستور شد                        زان دعا کردن دلت مغرور شد

هم‌سخن دیدی تو خود را با خدا         ای بسا کو زین گمان افتد جدا

گرچه با تو شه نشیند بر زمین            خویشتن بشناس و نیکوتر نشین

باز گفت ای شه پشیمان می‌شوم      توبه کردم نو مسلمان می‌شوم

آنک تو مستش کنی و شیرگیر           گر ز مستی کژ رود عذرش پذیر

گرچه ناخن رفت چون باشی مرا         بر کنم من پرچم خورشید را

ورچه پرم رفت چون بنوازیم                 چرخ بازی گم کند در بازیم

گر کمر بخشیم که را بر کنم              گر دهی کلکی علمها بشکنم

آخر از پشه نه کم باشد تنم              ملک نمرودی به پر برهم زنم

در ضعیفی تو مرا بابیل گیر                هر یکی خصم مرا چون پیل گیر

قدر فندق افکنم بندق حریق              بندقم در فعل صد چون منجنیق

گرچه سنگم هست مقدار نخود          لیک در هیجا نه سر ماند نه خود

موسی آمد در وغا با یک عصاش         زد بر آن فرعون و بر شمشیرهاش

هر رسولی یک‌تنه کان در زدست        بر همه آفاق تنها بر زدست

نوح چون شمشیر در خواهید ازو          موج طوفان گشت ازو شمشیرخو

احمدا خود کیست اسپاه زمین           ماه بین بر چرخ و بشکافش جبین

تا بداند سعد و نحس بی‌خبر             دور تست این دور نه دور قمر

دور تست ایرا که موسی کلیم            آرزو می‌برد زین دورت مقیم

چونک موسی رونق دور تو دید            کاندرو صبح تجلی می‌دمید

گفت یا رب آن چه دور رحمتست         آن گذشت از رحمت آنجا رؤیتست

غوطه ده موسی خود را در بحار          از میان دورهٔ احمد بر آر

گفت یا موسی بدان بنمودمت            راه آن خلوت بدان بگشودمت

که تو زان دوری درین دور ای کلیم       پا بکش زیرا درازست این گلیم

من کریمم نان نمایم بنده را               تا بگریاند طمع آن زنده را

بینی طفلی بمالد مادری                  تا شود بیدار و وا جوید خوری

کو گرسنه خفته باشد بی‌خبر                        وان دو پستان می‌خلد زو مهر در

کنت کنزا رحمة مخفیة                     فابتعثت امة مهدیة

هر کراماتی که می‌جویی بجان           او نمودت تا طمع کردی در آن

چند بت بشکست احمد در جهان        تا که یا رب گوی گشتند امتان

گر نبودی کوشش احمد تو هم           می‌پرستیدی چو اجدادت صنم

این سرت وا رست از سجدهٔ صنم        تا بدانی حق او را بر امم

گر بگویی شکر این رستن بگو             کز بت باطن همت برهاند او

مر سرت را چون رهانید از بتان            هم بدان قوت تو دل را وا رهان

سر ز شکر دین از آن برتافتی             کز پدر میراث مفتش یافتی

مرد میراثی چه داند قدر مال              رستمی جان کند و مجان یافت زال

چون بگریانم بجوشد رحمتم               آن خروشنده بنوشد نعمتم

گر نخواهم داد خود ننمایمش

/ 10 نظر / 44 بازدید
ش-محمدی

سلام خسته نباشید فایل صوتی نداریم گوش بدیم ؟

قطره

سمفونی صدای مهر آمیزتان را آرزومندیم ... ترجمه ی جمله ی بالا : فایل صوتی می خواهیم . روابط عمومی دلهای آماده به گوش . [لبخند]

حسین

خسته نباشید!!!!!![لبخند]

مینو

سلام این هفته جلسه دارید؟ لطفا داشته باشید :)

مصطفی علیزاده

خانم محمدی متاسفانه به علت مشکل فنی در ضبط صدا فایل صوتی این جلسه را نداریم- شرمنده

قطره

باز اینجاااااااپرچمها عوض شده خداااااااااااااااااااااااااا !!!!! [تعجب]

قطره

دلم می خواد هی کامنت بذارم ، ببینم به کدوم کشور خواهم رفت .... [رویا][لبخند] خب آقای علیزاده عیب نداره فایل صوتی نشد ، نشد ، فیلم ویدئویی تونو بذارید ببینیم .... حالا مال جلسات هم نشد ، نشد ...فیلم مهمونی ، عروسی . فرقی نمی کنه . لبخنددددد[لبخند]

قطره

وای امروز خیلی سر مستم . منو ببخشید باید شادی مو قسمت کنم وگرنه منفجر می شم همینطوری دوست دارم تو کوچه خیابون بایستم ، مثل دوران بچگی هام هرکسی میاد بهش سلام کنم . به پیرزنها و پیر مردها بگم : می خواهید زنبیلتونو براتون بیارم ؟ دلم می خواد همه ی مردم شهر رو یه جا جمع کنم و بهشون بگم : نگاه کنید که چشمهامون داره می بینه ... با پاهای خودمون داریم راه می ریم . ببینید چقدر راحت نفس می کشیم . می شنوید صدای گنجیشکها رو .... ببینید آسمون زیبا رو ..ابرهای شکیل رو .... و بعد برم برای اونهایی که نیاز به دستهای من دارند تا غذا بخورند ، قاشق قاشق با حوصله بهشون غذا بدم . سیرشون کنم . یا صندلی ویلچر اونهایی که نمی تونند راه برند رو ببرم و بگردونمشون ... باید این همه داشته هامو تقسیم کنم . نمی تونم لذت این همه داشته رو به تنهایی ببرم . نمی توووووووووووووووووووووووووووووووووووووونم . باید کاری بکنم . هیچ کاری هم نشد ، باید قدرشونو بدونم . غر نزنم ...... ممنونم خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا