جلسه ۶ ارديبهشت - گزارش

دومين جلسه گروه رندان بلاكش در سال ۸۵، روز چهارشنبه در دانشگاه اميركبير برگزار شد. در اين جلسه كه يك عضو جديد هم طي آن به گروه اضافه شد(خانم حاجيان)، ابتدا حميد ياسي پور مطلب كوتاهي را در مورد «فراق و غربت» بيان كردند.

سپس موضوع ويژه اين جلسه با عنوان « مولانا و موسيقي» توسط مصطفي عليزاده بررسي شد و دوستان نيز نظرات خود را در اين زمينه بيان نمودند. كه اين مطلب، طي مقاله اي به زودي در وبلاگ قرار مي گيرد.
  مثنوي خواني اين جلسه نيز توسط سامان قدياني انجام شده و داستان «بقال و طوطي» از دفتر اول مثنوي خوانده شد و حاضرين نيز در مورد اين داستان نكاتي را اشاره كردند - به ويژه جناب داوود پيرمراديان( پانويس).

برنامه جلسه بعد(چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت) نيز از اين قرار شد :

آقاي پيرمراديان، يكي از داستانهايي را كه در جلسه اتاق پالتك(5شنبه ها ساعت1 بامداد) مطرح كرده اند را به طور مختصر تفسير كنند.
موضوع ويژه/ با عنوان «كمال انسان» توسط سامان قدياني
مثنوي خواني/ توسط مصطفي عليزاده  (داستان آن پادشاه جهود كه نصرانيان را مى‏كشت از بهر تعصب)
غزل خواني و شرح و بررسي آن توسط خانم طبرسی

 

#M.A#

/ 0 نظر / 92 بازدید