برنامه جلسه 131 ام

 

پس از چند هفته ای تعطیلی جلسات، مجدداً جلسات خمر کهن برقرار گردیده است؛ و پنجشنبه این هفته ساعت 13 الی 15 یکصدوسی و یکمین جلسه خمرکهن برگزار می گردد.

در این جلسه مثنوی خوانی(دفتر دوم) و شرح غزل سعدی  را خواهیم داشت.

دوستانی که مایلند در این جلسه شرکت کنند، با توجه به محدودبودن ظرفیت ، لازمست که با تماس تلفنی هماهنگ نمایند

 

/ 0 نظر / 24 بازدید