گزارش جلسه 44

resaleh_44.jpg 

دانلود فایل صوتی گزارش

در حاشیه ...

 

کلید واژه: مولانا و سکوت، مولوی و سکوت، مولانا و خاموشی، سکوت در مثنوی، سکوت در دیوان شمس، مولانا و خاموشی، خامشی، سکوت، سکوت در آثار مولانا

/ 5 نظر / 5 بازدید

[گل]

رضا

خیلی لطف می کنین اگه مقاله را در سایت قرار بدین تا ما هم بهره مند شیم[گل]

[گل]

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]