گزارش جلسه شصت و سوم

 

 

گزارش جلسه شصت و سوم  گروه 

 

 

 

 

.: گزارش صوتی جلسه 63 گروه خمر کهن :.

 

فایلهای صوتی این نشست:

 

.: بخش اول :.                       .: بخش دوم :.

 

 

 

/ 1 نظر / 36 بازدید
مصطفی

اینچنین باشد وفای دوستان / من در این حبس و شما در گلستان!؟ --- کسالت باعث شد تا این جلسه تاریخی را از دست بدهم! خسران به این می گن! [ناراحت] رفقا جای ما رو هم خالی می کردین