حکایتی تمثیلی از مثنوی- قصه ی موران!

قصه ای تمثیلی از دفتر چهارم مثنوی

 

مورکی بر کــــــــــــــاغذی دید او قلم

                           گفت با مور دگـــــــــــــر این راز هم

که «عجایب نقشها آن کلـــــــــــــــــــــک کرد

                          هم‌چو ریحان و چو سوسن‌زار و ورد»

گفت آن مـــــور «اصبع است آن پیشه‌ور

                          وین قلم در فعل فرع است و اثر»

گفت آن مــــــــــــور سوم ک« ز بازواست

                          که اصبـــــع لاغر ز زورش نقش بست»

هم‌چنین می‌رفت بالا تا یــــــــــــــکی

                          مهتر مـــــــــــــوران فطن بود اندکی

گفت ک« ز صورت مبینید این هنــــــــــــر

                          که به خواب و مـــــــــــــــــــــــــــرگ گردد بی‌خبر

صورت آمد چون لبــــــاس و چون عصا

                          جز به عــــــقل و جـــــــــــــــــــــــان نجنبد نقش ها»

بی خبر بود او که آن عقل وفؤاد

                          بی  ز تقـــلـیـب خـــدا باشـــــد جـــــمــاد

یک زمـان از وی عنـایـت بر کــند

                          عقـــــــلزیـــرک ابلــهی هـــا مـی کــــند

 

 

این قصه تمثیلی اشاره به این نکته دارد که دیدها و ادراک های بسیار متفاوتی وجود دارد؛ بعضی از دیدها، صرفاً اسباب و علل نزدیک را می بینند و از آن پیشتر نمی روند و بعضی دیگر، اسباب و علل دورتر را هم می توانند بینند. اما فقط اهل معرفت هستند که آنچه را که فوق اسباب وعلل مادی است می توانند مشاهده و ادراک کنند

 

 

کلک= قلم

ورد= گل سرخ

اصبع=انگشت

فؤاد=قلب

فطن=دانا

تقلیب= واژگونه کردن-برگردانیدن

مهتر= سرور-بزرگ

 

مصطفی علیزاده

/ 6 نظر / 17 بازدید
رضا (عشق من شبنم)

ماه من غصه چرا؟؟ آسمان را بنگر که هنوز بعد صدها شب و روز مثل آن روز نخست گرم و آبی و پر از مهر به ما می خندد. یا زمینی را که دلش از سردی شبهای خزان نه شکست و نه گرفت بلکه از عاطفه لبریز شد و نفسی از سر امید کشید و در آغاز بهار دشتی از یاس سپید زیر پاهامان ریخت تا بگوید که هنوز پر امنیت احساس خداست. ماه من غصه چرا؟؟ تو مرا داری و من هر شب و روز آرزویم همه خوشبختی توست ماه من دل به غم دادن و از یاس سخنها گفتن کار آنهایی نیست که خدا را دارند... ماه من غم و اندوه اگر هم روزی مثل باران بارید یا دل شیشه ای ات از لب پنجره عشق زمین خورد و شکست با نگاهت به خدا چتر شادی وا کن و بگو با دل خود که خدا هست خدا هست او همانیست که در تارترین لحظه شب راه نورانی امید نشانم می داد او همانیست که هر لحظه دلش میخواهد همه زندگی ام غرق شادی باشد ماه من غصه اگر هست بگو تا باشد معنی خوشبختی بودن اندوه است... اینهمه غصه و غم اینهمه شادی و شور چه بخواهی و چه نه میوه یک باغند همه را با هم و با عشق بچین ولی از یاد مبر پشت هر کوه بلند سبزه زاری است پر از یاد خدا و در آن باز کسی می خواند که خدا هست خدا هست

علیرضا واریانی

اقای مسعودی گوگانی دریک ایمیل جداگانه نوشته بودند که مولوی همه حرف را نزده وراه برای شناخت بیشتر باز است !! قبول سخن درست است ولی آیا ما به این سخنان عمل کرده وشناخت عمیق پیدا کرده ایم که به مرحله بعد برویم؟یا فقط میخوانیم ومیرویم. تا شناخت وعمل دراین مرحله به وقوع نپویسته است سخن را کوتاه کنیم. ضمنا قرار نیست پرستشی صورت گیرد فقط درک است وعمل

مصطفی

جناب واریانی خوشحال می شویم اگر نظر خود را در گروه یاهو نیز ارسال نمایید. با سپاس

http://www.azdroontadroon.blogfa.com/

مسعودی گوگانی

با تشکر از واربانی عزیز سوار فکر و اندیشه جولانگاه جسم و تن را درنوردیده در آسمان وصال به دنبال تک ستاره خویش است. برای او گذر از جسم و تن نه تنها مهم نیست بلکه ابتدائی است. در مرحله عمل نیز نه تنها به آخر گام اندیشه نیک نتوان رسید بلکه او را توان یاری و همراهی هم نخواهد بود. پس اندیشه نیک تا معراج جای دارد و عمل نیک در این حاک بسنده است. مولوی هم در آن معراج و به این بسنده کرده است و من می گویم که اسب اندیشه مولانا تمام مدارج را جولان نداده است و راه بشر برای جولان بیشتر باز است فقط همین. اما می باید چون مولانا سواری بباید و چون اندیشه او اسبی. هر کسی دارد قدم بردارد..........

ناصر

گوگانی جانم، خوب چرندیات ادبی بیسر و تهی بهم می بافی! خدا کند حداقل خودت بفهمی منظورت چیه.