گزارش جلسه هفتادو ششم گروه

روز پنجشنبه - هفتاد وششمین نشست گروه خمر کهن برگزار شد. تعداد حاضرین جلسه زیادتر از همیشه بود؛ به طوریکه در نیم ساعت اول جلسه و تا زمانیکه جای مناسبتری پیدا کنیم، دچار مشکل کمبود جا بودیم.

حاضرین جلسه عبارت بودند از:

آقایان: محسن غلامی،بیگدلی، محمد(بیداد)، علی پاداش،خسین صابری،حامد دشتکی،علیزاده و یک دوست خوش صدایی که دهن آواز هم برایمان خواند و اما نامشان را فراموش کرده ام(!!) و رضا میرکریمی( که نیم ساعت پایانی جلسه به ما ملحق شد)

خانم ها: امیراعلایی، کارگری، لیلا،معینی،

جلسه بسیار خوبی بود که حاشیه خوشمزه فراوانی هم داشت. به علت بحث هایی که پس از مثنوی خوانی و درباره مثنوی در گرفت، فرصت نشد که فیه مافیه بخوانیم.

چندنفر از دوستان برای اولین بار در جلسه حاضر می شدند.

دوستی که ظاهرا تبحری در فال ورق داشتند در جلسه حاضر بودند و سوالاتی درباره کیفیت و اعتبار این فال از ایشان پرسیده شد. همچنین خانمی که ایشان هم ظاهرا توانایی و قدرت ضمیرخوانی دارند هم به صورت تلفنی در جلسه حاضر شدند (!) و چند سوال درباره توانایی شان از وی مطرح شد.(این خانم نسبتی هم با یکی از اعضای گروه دارند که نمی دانم که آیا مأذون هستم که بگویم یا خیر!)

در کل جلسه بسیار خوبی بود...

...تا جلسه ببعد که شاید هفته بعد باشد. 

علیزاده

 

دانلود فایلهای جلسه:

بخش اول                                                   بخش دوم

بخش سوم                                                 بخش چهارم

/ 1 نظر / 6 بازدید
م.ع

ضمناً حاج علي پاداش(!) و همسرش و نيز رضا ميركريمي راهي خانه خدا شدند. به اميد اينكه به سلامت بازگردند.