برگزاری جلسه دوازدهم گروه

سومين جلسه گروه رندان بلاكش در سال ۸۵، روز چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ماه، طبق روال گذشته، در دانشگاه اميركبير برگزار شد.

در اين جلسه كه با غيبت برخي دوستان همراه بود، دوست ديگري (آقاي عزيز زاده) به مجموعه رندان بلاكش وارد شد.
به علت غيبت خانم طبرسي و آقاي قدياني، متاسفانه «شرح و بررسي غزل» و « بحث ويژه» انجام نشد.

جلسه با غزلي از ديوان حافظ كه توسط آقاي پيرمراديان خوانده شد، آغاز شده و در ادامه داستان «حكايت آن شخص كه خواب ديد كه آنچه می طلبی از يسار ...»از دفتر ششم مثنوي، توسط ايشان بررسي شد.
فيلم «يك تكه نان» نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نشانه ها و نمادهاي عرفاني آن تحليل شد.
به علت كمبود وقت، مثنوي خواني (داستان آن پادشاه جهود كه نصرانيان را مى‏كشت از بهر تعصب) انجام نشد.
احتمالا- با نظر دوستان- جلسه بعدي گروه را در فضاي باز و احتمالا يكي از كوههاي شمال تهران برگزار خواهيم كرد.
برنامه جلسه آتي، به زودي اعلام مي شود. از دوستان تقاضا مي شود، در صورتي كه مايل به مشاركت فعال در برنامه  جلسه بعد هستند(شرح و بررسي غزل - مثنوي خواني - موضوع ويژه - و...) اعلام فرمايند تا در تنظيم برنامه جلسه، مد نظر قرار گيرد.

در پناه حق و به اميد ديدار

مصطفی عليزاده

/ 0 نظر / 59 بازدید