برنامه جلسه 130 ام خمر کهن...

جلسه 130 ام خمرکهن یکشنبه نهم مهر  از ساعت 17 الی 19:30 با حضور آقای پانویس برگزار خواهد شد.

برنامه جلسه:

     -مثنوی خوانی- پانویس
     -شرح غزلی از حافظ - مصطفی علیزاده
     -ادامه گفتگو درباره کتاب نیروی حال - جاویدپور، قاسمی

 ظرفیت محدود است.

/ 0 نظر / 8 بازدید