گزارش جلسه 125

گزارش جلسه 125 ام گروه خمرکهن را که روز پنجشنبه اول تیرماه برگزار شد، به قلم خانم ش. محمدی می خوانیم:

به نام خدا

اقای  بنانی قبل از شروع شرح مثنوی (چرا «شر» در دنیا وجود دارد؟) در باب رنج به  مطالب ارزنده ای اشاره کردند و سپس به شرح مثنوی پرداختند و بر اساس اشعار مولانا رنج  را در تزکیه و رشد افراد موثر  و کلیدی  دانسته و شاهد شدن را اصلی برای دانایی مطرح کردند
سپس فیه مافیه در باب" سخن به اندازه ظرفیت مستمعین می آید" خوانده شد و
در ادامه، آقای قاسمی عزیز از سعدی خواندند که باز هم بحث رنج را با شاه بیت:
ز علت مدار ای خردمند، بیم     /      چو داروی تلخت فرستد حکیم 
 تکمیل کردند
بحث آزاد که در باب رضایتمندی از زندگی بود هم باعلامت تعجب و سوال به پایان رسید
البته ناگفته نماند که همگی در بحث فعالانه شرکت کردند به جز آقای علیزاده، م محمدی  و آقای کبودوندی که در جلسه بعد باید بقیه سکوت و اینان بحث کنند
ش.محمدی
/ 0 نظر / 22 بازدید