گزارش و فایل های جلسه 71

فایل های جلسه 71 ام گروه  و همچنین فایل گزارش صوتی این جلسه  با کمی(!!) تاخیر در وبلاگ قرار داده شد.

با اظهار شرمندگی بابت این تاخیر اندک!

 

فایل گزارش با صدای آقای محسن غلامی

گزارش جلسه 71

فایل های جلسه:

بخش اول- مثنوی خوانی

بخش دوم- مثنوی خوانی

بخش سوم- صدای پای آب سهراب

/ 0 نظر / 8 بازدید