جستجوی مولانا در حافظ

 

نشست "جستجوی مولانا در حافظ" عصر دیروز با حضور سعید حمیدیان، علی محمد حق شناس و بهاءالدین خرمشاهی در شهرکتاب برگزار شد.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست سعید حمیدیان با اشاره به اینکهمولانا از هر جهت شاعری است که کسی به پای او نمی رسد، گفت: اغلب شاعران معاصر چوننادر نادرپور یا حتی سهراب سپهری از اشعار مولانا الهام گرفته اند؛ به طوری کهردپای شعری این شاعر را در آثار این افراد می توان مشاهده کرد.

مولانا جز رجال دینی به ستایش درباریان وقت نپرداخت

وی افزود: مولانا به معنای واقعی شاعری است که حتی واژگانش در غزل دامنه گستردهای دارد و گاه حتی فراتر از گونه های فارسی پیش می رود؛ تا جایی که واژگانی ازهرات، خراسان و... در اشعار او قابل مشاهده است. اساسا ابیات وی خوش آهنگ وترکیباتی که به کار می برد از ویژگی امتزاج برخوردار است. بنابراین نمی توان شاعریرا یافت که به اندازه او در بکارگیری این ترکیبات شهامت داشته باشد. مولانا در قرنهفتم تا جایی که زبان فارسی پتانسیل دارد به ساخت ترکیبات می پردازد.

حمیدیان تصریح کرد: یکی از ویژگی های شعری مولانا تنوعی است که در غزل به کار میگیرد. اساسا تنوع به دو گونه بیرونی و درونی تقسیم می شود اما هرچه در شعر مولاناجلوتر می رویم درمی یابیم که او به هر دو گونه دست یافته است. طیف مضامین غزل هایمولانا نیز به واسطه همین تنوع، مبسوط است به طوری که در شعر مولانا شاهد انواع غزلها چون غزل هایی در ارتباط با گوشه های مختلف موسیقی، غزل مرثیه، غزل عیدانه، غزلجشن نامه، بهاریهو مدح هستیم. البته مولانا هرگز جز رجال دینی به ستایش درباریانوقت نپرداخت.

این محقق ادبی با بیان اینکه مخاطب در اشعار مولانا همواره درحال تغییر استادامه داد: روی سخن مولانا در شعر گاه به سمت مخاطب خاص و گاه مخاطب عام حرکت میکند. این نیز می تواند شاخصه ای برای وی تلقی شود که در زمان او کمتر شاعری به اینامر مبادرت ورزیده است.

می توان از حافظ و مولانا به عنوان هنرمندانی سورئالیست یاد کرد

سپس بهاءالدین خرمشاهی درباره ویژگی های غزل های حافظ در قیاس با اشعار مولاناخاطرنشان کرد: ما با نوعی تنوع معنایی در غزل حافظ روبرو هستیم که آن را می توانجزء خصیصه شعری او محسوب کرد. به طور کلی می توان از حافظ و مولانا به عنوانهنرمندانی سورئالیست یاد کرد زیرا تکثر و تنوعی معنایی در شعر این دو موج می زند وهردوی اینها با تکیه بر ناخودآگاه خود به سرایش شعر می پردازند.

این حافظ پژوه تصریح کرد: از اینها گذشته تاثیر و الهام این دو از قرآن کریم رانمی توان نادیده گرفت. من معتقدم مولانا در شعر گوهر می پاشد و حافظ گوهر می تراشداما اینکه چطور می توان ثابت کرد که حافظ، اشعار مولانا را می خوانده، چندان کارساده ای نیست

وی اضافه کرد: مثنوی یکی از بزرگترین عرفان نامه های جهان به شمار می رود و منتصورم بر این است که حافظ حتما با این اشعار آشنایی داشته است. ما در شعر مولانانوعی آرایه پردازی و در شعر حافظ انضباط فکری مشاهده می کنیم.

در ادامه مراسم بهاء الدین خرمشاهی با قرائت اشعار حافظ و مولانا به تبیینخصوصیات مختلف زبانی و کلامی این دو شاعر پرداخت.

حافظ فقط از شعر مولانا تاثیر نگرفته است

سپس دکتر علی محمد حق شناس درباره تاثیر حافظ از مولانا گفت: من علیرغماینکه معتقدم صورت و محتوا در شعر از یکدیگر منفک نیستند اما به نظرم می بایستمحتوا و صورت شعری این دو را بررسی کرد. برخی مبانی نظری حکایت از این دارد که حافظدر شعر خود واقعا از مولانا تاثیر گرفته است. حتی ما در بطن شعر حافظ می توانیمردپایی از شعر مولانا را مشاهده کنیم. اما اگر در محتوا و در چارچوب نظریهبینامتنیت دقیق شویم، می بینیم که از بسیاری جهات نمی توان مچ حافظ را گرفت و او رامتاثر از اشعار مولانا دانست.

حق شناس اضافه کرد: بینامتنیت رابطه ای است که بین یک متن و کلیه متون پیش از آنمطرح می شود. شعر حافظ باید در بطن متون قرار گیرد تا شناخته شود. به هر حال نمیتوان به طور قاطع بیان کرد که حافظ از مولانا در چارچوب محتوا کمک و تاثیر گرفتهاست چون هر دو اینها در یک فضای فرهنگی و عرفانی به سر می بردند. درواقع هرچه ازاین فضا در اختیار مولانا بوده، حافظ نیز داشته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: می توان این طور نتیجه گرفت که مولوی و حافظ هر دو از یک آبشخور فرهنگی نشات گرفته بودند. پس در چنین وضعی با همان تشابهی که میان محتوای شعر حافظ و مولانا وجود دارد، نمی توان گفت حافظ منحصرا از متون مولانا کمک گرفته است بلکه تاثیرپذیری حافظ از متون متعدد پیشین خود بوده و او فقط از اشعار مولانا استفاده نکرده است

منبع: خبرگزاری مهر

/ 2 نظر / 11 بازدید
.....خرسند

، امشب آخرین شب ماه و آخرین شب جمعه ی این ماه است. خیلی ها در این ماه ارتباط دائمی با خدا داشتند. خیلی ها هم حتی اگر نتوانستند روزه بگیرند ولی نگاه و کلام عاشقانه ای بین آنها و خدا رد و بدل شده است. همه ی اینها فضای عمومی ماه رمضان را معنوی کرده بود. شاید روزهای اول ماه رمضان سخت بود ولی روزهای پایانی حتماً با حسرت همراه است. در بین دعاها امام صادق یک جا میگوید: خدایا چشمت را از من برندار ولی به من همیشه نگاه مهربانانه داشته باش. هر چه گناهم سنگین باشد ولی تحمل نگاه غضب آلودت را ندارم. من خدا را دوست دارم. در دعای ابو حمزه هم امام سجاد میگوید: خدایا درسته خیلی گناه و معصیت می کنم ولی خودت میدانی به قصد لجبازی با تو گناه نمی کنم. پس خدایا لاتذکرنی بخطیئتی، یعنی خودم از همه ی گناهانم شرمنده ام، تو هی گناهانم را به یادم نیار و هی آنها را یادآوری نکن. این ماه پر معنویت در حال وداع کردن است. کاش آخرین رمضانمان نباشد. از خدا میخواهیم به همه ی ما توفیق دوباره با خودش بودن را نصیب کند. عید فطرتان هم – هر روزی که بود – مبارک باشد. اعمالتان قبول حق و لبخند مهربانانه ی خدا بدرقه ی زندگی پر لذتتان باد. آمین!

پارسا

سلام رئیس جان با مطلب جدید به روز هستم ! خوشحال میشم بهم سر بزنی ، فقط معذرت می خوام از اینکه یه ذره دیر دعوتت کردم ، یه ذره سرم شلوغ بود (یه کوچولو بیشتر ) امیدوارم خوشت بیاد ، منتظر حضور سبزت هستم ، فقط قول بده تا آخرش بخونی ...! درضمن هنوز هم خوشحال میشم توی لیست پیوندهاتون باشم ...! ممنونم التماس دعا ** سکوتم از رضایت نیست ، دلم اهل شکایت نیست ، هزار شاکی خودش داره ، خودش گیره ، گرفتاره **