برنامه جلسه هفتاد و هشتم گروه خمر کهن

روز پنجشنبه  ١٠ تیر ماه، جلسه ای دیگر از سری نشستهای شرح مثنوی گروه خمر کهن برگزار می گردد.

برنامه این جلسه به شرح زیر است:

مثنوی خوانی دفتر اول- توسط  آقای بیگدلی - تعجب کردن آدم علیه‌السلام از ضلالت ابلیس لعین و عجب آوردن

فیه مافیه خوانی- مصطفی علیزاده

بحث آزاد با موضوع "خرافات" - بخش پایانی - علی پاداش و حسین صابری

 برای هماهنگی جهت شرکت در جلسه با شماره 09329302519 تماس بگیرید:

 زمان: پنجشنبه 10/4/٨٩ راس ساعت ١۵

مکان: پارک طالقانی تهران(بزرگراه حقانی)

/ 0 نظر / 32 بازدید