مولانا و والنتاين - خمر کهن

۱۳۸٥/۱٢/٢
مولانا و والنتاين

معرفی آلبوم "Gift of Love"

    در این آلبوم گزیده اشعاری از غزلیات مولانا توسط دیپاک چوپرا و عده‌ای از دوستان وی همچون دمی مور، مدونا، مارتین شین، سوزان دیهیم و ... خوانده شده است. این خوانش‌ها با موسیقی زیبایی نیز همراه شده‌اند. دوستان می‌توانند از لینکهای زیر این قطعات را دانلود نمایند. این آلبوم توسط سایت عاشقانه ارائه شده است.

 آلبوم " هِديه عشق "
A Gift Of Love
" Deepak & Friends Present Music Inspired By The Love Poems Of Rumi "
'New Age'

01.Valentine To Rumi - (musical prelude)

02.
My Burning Heart - (with Deepak Chopra)

03.
Bittersweet - (with Madonna)

04.
Intoxicated By Love - (with Deepak Chopra)

05.
The Lover s Passion - (with Deepak Chopra)

06.
Do You Love Me - (with Demi Moor)

07.
Come To Me - (with Deepak Chopra)

08.
Desire - (with Deepak Chopra)

09.
The Alchemy Of Love - (with Deepak Chopra)

10.
Caught In The Fire Of Love - (with Martin Sheen)

11.
The Awakening - (with Deepak Chopra)

12.
I Am Yours - (with Robert John Burke)

13.
Behind The Scenes - (with Blythe Danner)

14.
Looking For Your Face - (with Jared Harris)

15.
The Meaning Of Love - (with Goldie Hawn)

16.
Aroused Passion - (with Deepak Chopra)

17.
Dying To Love - (with Robert A.F. Thurman)

18.
The Privileged Lovers - (with Deepak Chopra)

19.
Precious Love - (with Deepak Chopra)

20.
Surrender - (with Deepak Chopra)

21.
Defeated By Love - (with Sussan Deyhim)

22.
Lost In The Wilderness - (with Deepak Chopra)

23.
The Mythical Lover - (with Gautama Chopra)

24.
I Am And I Am Not - (with Deepak Chopra)

25.
The Agony Of Lovers - (with Laura Day)

26.
The Agony And Ectasy Of Divine Discontent - (with Laura Day)

27.
The Mirror - (with Debra Winger)

28.
Look At Your Eyes - (with Noah HuttonDebra Winger)

29.
Looking For Love - (with Rosa Parks)

30.
Some Kiss - (with Coleman Barks)

31.
The Freshness - (with Chris Barron)

32.
My Beloved - (with Chris Barron)

33.
The Hunt - (with Deepak Chopra)

34.
Desire - (instrumental)

35.
Lover s Madness A - (instrumental)

36.
The Lover s Passion - (instrumental)

 

 


[ پست الكترونيك ]