چهار سخنرانی کوتاه - خمر کهن

۱۳۸٥/۱٠/۳٠
چهار سخنرانی کوتاه

 

    تا بحال فایلهای PDF را بدوستان پیشنهاد می‌دادیم، اکنون دعوت می‌کنم به چند فایل صوتی با موضوعیت عرفان مولانا گوش دهید. سایت بسیار خوب باشگاه دات نت حاوی مقالات و فایلهای صوتی خوب و تازه‌ای است. این چند سخنرانی کوتاه را از این سایت بدوستان پیشنهاد می‌دهیم:

 

 

 

شاخصه‌هاي عرفان مولانا

سخنراني دكتر محمدعلي موحد

 

فايل حاضر سخنراني دكتر محمدعلي موحد با موضوع شاخصه‌هاي عرفان مولانا مي‌باشد كه همايش عرفان مولوي در تاریخ 3/10/85 در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ایراد گردیده است.

 

دريافت فايل 

 

------------------------

 

عقل در مولانا

سخنراني دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني

 

فايل حاضر سخنراني دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني با موضوع عقل در مولانا مي‌باشد كه همايش عرفان مولوي در تاریخ 3/10/85 در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ایراد گردیده است. 

 

دريافت فايل 

 

------------------------

 

نيكلسون و خدمات او در مورد مكتب عرفاني مولانا

سخنراني دكتر حسن لاهوتي

 

فايل حاضر سخنراني دكتر حسن لاهوتي با موضوع نيكلسون و خدمات او در مورد مكتب عرفاني مولانا مي‌باشد كه همايش عرفان مولوي در تاریخ 3/10/85 در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ایراد گردیده است.

 

دريافت فايل 

 

------------------------

 

زبان عرفاني مولانا

سخنراني دكتر بهمن نامور مطلق

 

فايل حاضر سخنراني دكتر بهمن نامور مطلق با موضوع زبان عرفاني مولانا مي‌باشد كه همايش عرفان مولوي در تاریخ 3/10/85 در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ایراد گردیده است. 

 

دريافت فايل 

 

========================

 


[ پست الكترونيك ]