شرح ابيات خوانده شده از مثنوی معنوی در جلسهء بيست‌ونهم - خمر کهن

۱۳۸٥/۱٠/٢۱
شرح ابيات خوانده شده از مثنوی معنوی در جلسهء بيست‌ونهم

 ابيات مورد بررسي قرار گرفته در اين جلسه را تنها از شرح مرحوم فروزانفر برگرفته‌ايم. ابيات ۷۲۷ الی ۷۶۸ :

 
.: براي خواندن شرح اين ابيات اينجا کليک کنيد :.

 


[ پست الكترونيك ]