شرح و تفسیر ابیات مثنوی‌خوانی نشست بیست‌وششم - خمر کهن

۱۳۸٥/٩/٦
شرح و تفسیر ابیات مثنوی‌خوانی نشست بیست‌وششم

    ابیات خوانده‌شده و مورد بررسی قرار گرفته در جلسهء بیست‌وششم گروه از دفتر اول مثنوی معنوی بیت 578 تا 630 است. ذیلاً می‌توانید شرح و تفسیر این ابیات را از دو تفسیر محمد‌تقی جعفری و فروزانفر مطالعه نمائید. ضمناً در تفسیر مرحوم جعفری بحث مربوط به جبر و اختیار و نیز بحث مربوط به وحدت موجود و وحدت وجود بطور تقریباً مبسوط وجود دارد.

 

برای خواندن این دو تفسیر، اینجا کلیک کنید

 


[ پست الكترونيك ]