گزارش جلسه هجدهم - خمر کهن

۱۳۸٥/٥/۱٥
گزارش جلسه هجدهم

خب همانطور که سامان جان در گزارش قبلی اشاره کرد کسانيکه در جلسه 18 ام هم شرکت نکردند عجیب ضرر کردند بنا بر رويه جلسه قبل در يک جاي خوش آب وهوا و استراتژيک در پارک طالقانی لنگر انداختيم .

طبق برنامه دوست بزرگوارمون آقا داوود  ما را از داستان به خواب ديدن ليلي به فيض رساندند و تک تک دوستان نقطه نظرات خودشان رو در اين باب ارائه کردند. هوا و فضا و به خصوص همسايه مجاور آنقدر مساعد بود که فضاي خيلي صميمانه و دوستانه اي بوجود آمد و طبع شوخي همه گل کرده بود جوري که کار به حسد وزير کشيد و تصميم جمعي بر آن شد که براي کم کردن روي وزير هم که شده سعي کنن خودشون رو از حسد خالي کنن ولي فايده نداشت چون کاشف به عمل آمد که بيني ها عجيب خورده شده و بدون بيني حقيقت ياب طي ادامه مسير سخت و دشوار بود .

خلاصه اين جلسه هم سراسر مثنوي خواني بود و بدور از شوخي  همه درس هايي رو به فراخور حالشون گرفتند.

راستي بساط چاي و شيريني به راه بود و هرجا که فهم مفاهيم عرفاني مشکل مي شد دوستان تجديد قوا مي کردند 

من که بي صبرانه در انتظار جلسه بعد هستم

به امید آموزه های جدید و دیدار دوستان  در محفل گرم رندان

 

                                                                                                  ح.ی. تهرانی (حیات)


[ پست الكترونيك ]