جلسه 129 ام خمر کهن - خمر کهن

۱۳٩۱/٦/۱٥
جلسه 129 ام خمر کهن

جلسه 129  ام گروه ادبی خمرکهن پنجشنبه شانزدهم شهریور از ساعت 15 الی 18 با حضور آقای پانویس برگزار خواهد شد.

برنامه جلسه:
-مثنوی خوانی
-سعدی خوانی
-ادامه گفتگو درباره کتاب نیروی حال


[ پست الكترونيك ]