برنامه جلسه 127 - خمر کهن

۱۳٩۱/٥/۳
برنامه جلسه 127

برنامه جلسه:

مثنوی خوانی-  دفتر دوم
فیه مافیه
سعدی خوانی
بخش دوم بحث نیروی حال

پنجشنبه  5 مرداد / ساعت 16 تا 19

 

اطلاعیه سفر تابستانی گروه


[ پست الكترونيك ]