گزارش جلسه 126 ام - خمر کهن

۱۳٩۱/٤/٢٦
گزارش جلسه 126 ام


 

آفرین جان آفرین پاک را     او که جان بخشید و ایمان خاک را

صد و بیست و ششمین جلسه خمرکهن در روز پنجشنبه 22 تیر ماه در دفتر جناب موسوی برگزار گردید.

جلسه را با مثنوی خوانی با بیان شیرین جناب موسوی آغاز نمودیم.

 

حکایت امیری که خفته بودی و مار بلعیدی و مسیری را به ضربت عاقلی طی نمودی،تا آن مار را قی نمودی.

 

طبق فرموده های جناب موسوی امیر خفته نماد انسان امروز است که در خواب غفلت فرورفته و مار همان نفس آدمی است که در درون آدمی رشد نموده و چون اژدهایی قدرتمند می شود.

و عاقل می تواند حجتی بر انسان باشد همچون پیام آوران حق و سیب پوسیده هم پیام ایشان.لکن فی الحال که حجت آشکاری بر انسان نیست باشد که به مدد حجت نهان مار نفس را قی نماییم.

 

پس از یک استراحت کوتاه نوبت به کتاب نیروی حال رسید. بحثی که با مدیریت خانم جاویدپور آغاز گردید.

در ابتدا به معرفی تندیس درد آدمی و منشا آن پرداختند سپس بحث ، درباره کنترل ذهن و استفاده از آن به عنوان یک ابزار، در میان دوستان ادامه یافت.

 

در احوال شیخ ما جناب صابری که خموشانه در گوشه ای  نشستندی، چون زمان به نهایت رسیدی ، لب به سخن گشودی ، مسلسل انتقاد خویش بنا نهادی و ماشه را کشیدی و آنچه همه تاکنون گفتندی نشانه رفتی اللخصوص در باب مراقبه . یاران از کلام شیخ به وجد آمدند و جلسه را مراقبه کنان به نهایت رساندند.

 

سپاس از همه دوستانی که حضوربه هم رساندند.

 

آنچه از نظر گذراندید برگ جریمه ای بود که دوستان بدلیل سکوت بی مغز اینجانب به بنده عنایت نمودند و بسی از این جریمه شادمانیم و من  از همین جا ندامت خویش را اعلام می دارم . قلم از دستم بگیرید که در این زمینه بسی پر چانگی نمودم.

                                                                                   

                                                            نیلوفر یوسفی


[ پست الكترونيك ]