برنامه جلسه 124 - خمر کهن

۱۳٩۱/۳/۱٧
برنامه جلسه 124
جلسه  صدوبیست و چهارم خمر کهن
 

* * *

جلسه ای دیگر از سری نشست های خمرکهن را روز پنجشنبه 18 خرداد برگزار خواهیم کرد.

برنامه جلسه:

مثنوی خوانی-  دفتر دوم
فیه مافیه
سعدی خوانی
بحث آزاد: رضایتمندی از زندگی-قسمت سوم

منتظر دیدار دوستان خواهیم بود.

پنجشنبه  18  خرداد/ ساعت 15 تا 18

پارک قیطریه


[ پست الكترونيك ]