گزارش دومین روز سفر تابستانی خمرکهن - خمر کهن

۱۳٩٠/٧/۳
گزارش دومین روز سفر تابستانی خمرکهن

گزارش روز دوم

روستای ابیانه- عکس از بهزاد موسوی زادگان

در این خانه تاریخی [احسان]، صبحانه را ساعت ٨ به میهمانان می دهند. ظاهرا من اولین کسی بودم که به حیاط رویایی این خانه زیبا در آن صبح قشنگ پا گذاشتم.  خانمی شروع به آبپاشی صحن و باغچه کرد. بوی نای برخاست و سرمستی مرا بیشتر کرد. صبحانه ایی ساده و دلچسب سرو شد بهمراه موسیقی سنتی.  کم کم سایر همسفر ها بیدار شده و با چشمانی که از مستی این همه زیبایی خمار شده بود ، به صبح سلام میگفتند.

ساعت ١٠ صبح گذشته همه صبحانه خورده و اقا محسن هم حالا به جمع ما اضافه شده. به سفارش اقا مصطفی هندوانه توی حوض را بین همگی تقسیم میکنند. 

ساعت ١١ تعدادی به رهبری دکتر حافظی به بازدید از بازار قدیم کاشان میروند و ساعت ١٢:١۵ به هتل بر میگردند زمان وداع با فضای دلنشین فرا رسیده اگرچه یاد آن همواره با ما خواهد بود.

ساعت ١ بعدازظهر کاشان را به مقصد ابیانه ترک کرده و ساعت ٢:۴۵ به هتل ابیانه رسیدیم. رستوران هتل شلوغ بود و گنجایش ٣٠ نفر تازه وارد را نداشت. قدری در لابی هتل به انتظار نشسته و ساعت ٣ سالن غذا خوری پذیرای گروه شد. غذاها با مدیریت خانم دکتر امیراعلایی بنا به سفارش قبلی توزیع و صرف ناهار تا ساعت ۴ طول کشید و سپس به سوی روستای ابیانه رفتیم. 

بازدید از ابیانه تا ۶:٣٠ زمان برد. گروه به دو قسمت تقسیم شدند. یک عده بسمت امامزاده و تپه های ده رفته و عده ای دیگر به سمت کوچه باغها و چشمه رفتند.

ساعت ۶:۴۵ به سمت اصفهان راه افتادیم در مسیر و به هنگامی که میدل باس گازوئیل میزد به مدت ١٠ دقیقه اقا محسن یوگا خنده برگزار کرد و خستگی جمع را تا حدودی بر طرف کرد. ساعت ١٠:٣٠ دقیقه به مهمانسرای جهانگردی، محلی که برای اقامت ٢ شبه در نظر گرفته شد رسیدیم  و از انجائیکه تهیه اتاقها زمان میبرد همگی به رستوران مهمانسرا رفته و تا ساعت ١١:٣٠ که اتاقها آماده تحویل شد، به صرف شام و بحث و گفتگو بین دوستان گذشت.

  جلسه اصلی بحث و گفتگو ساعت ١٢:٣٠ برگزار گردید ( البته من آن موقع به جلسه رسیدم )

بحث اول را از دست دادم

ولی بحث دوم را جناب پانویس با داستان عارفی که سر در جیب مراقبه فرو برده آغاز کرده و معتقد بود که از مهمترین داستانها در خودشناسی میباشد

صوفی ای در باغ از بهر گشاد           صوفیانه روی بر زانو نهاد

پس فرو رفت او به خود اندر نغول        شد ملول از صورت خوابش فضول

که چه خسبی آخر اندر رز نگر            این درختان بین و آثار و خضر

امر حق بشنو که گفته ست انظرو          سوی این آثار رحمت آر رو

گفت آثارش دل است ای بوالهوس         آن برون آثار آثار است و بس

باغها و سبزه ها در عین جان               بر برون عکسش چو در آب روان

آن خیال باغ باشد اندر آب                  که کند از لطف آب آن اضطراب

باغها و میوه ها اندر دل است               عکس لطف آن بر این آب و گل است

گر نبودی عکس آن سرو سرور              پس نخواندی ایزدش دارالغرور

این غرور آن است یعنی این خیال          هست از عکس دل و جان رجال

جمله مغروران بر این عکس آمده            بر گمانی کاین بود جنتکده

 

سپس برای جا افتادن این بحث مثالی از افتادن درختی در جنگلی که هیچکس در انجا حضور نداشته اورده و سئوال کردند ایا اصلا صدایی بوجود امده؟

ونتیجه گرفتند همه انچه اتفاق میافتد وجود ادمی است که به آنها مفهوم میدهد و اگر انسان نباشد، بسیاری از وقایع، محلی برای ظهور پیدا نمیکنند. پس تنها وجود انسانی و انچه در ان اتفاق می افتد حقیقت داره و امور بیرونی بازتاب و انعکاس این وجود است

از حدیث قدسی لولاک لما خلقت افلاک گفت که اگر ای انسان ( محمد بعنوان سمبل انسانیت) تو نبودی ، آسمانها و زمین را نمی آفریدم.

برای روشن شدن موضوع مثالی چنین آوردند : 

فرض کنید یک خانواده روستایی یک گاو سیاه و تعدادی گاو سفید داشته باشند . یک روز گاوهای این خانواده در قسمتی از دشت و مزرعه قرار گرفته که برای پسر قابل رویت نبوده ، در همین هنگام گاوهای همسایه توسط پسر خانواده روستایی که اتفاقا یکی از انها هم سیاه بوده دیده میشود . پس از بازگشت پسر ، مادر از او میپرسد آیا گاو سیاه خودشان را دیده وایا انها در دشت هستند؟ پسر جواب میدهد ، اری

آیا بنظر شما پسر حقیقت را گفته یا خیر؟ پسر واقعا گاو سیاه خودشان را ندیده ولی گاو سیاه انها در دشت بود. 

خانم جمیله میهمانی که از ایتالیا به جمع ما پیوسته بود و خانم دکتر امیر اعلایی از آقای پانویس خواستند که جمع بندی و خلاصه ای از این بحث ها ارائه نمایند که ایشان این ابیات را خواندند :

 ای نسخه نامه الهی که تویی                   وی آینه جمال  شاهی  که  تویی

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست         در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی

بهزاد موسوی زادگان


[ پست الكترونيك ]