برنامه جلسه صد و پنجم - خمر کهن

۱۳٩٠/٤/٢۸
برنامه جلسه صد و پنجم
برنامه جلسه 105 خمر کهن

 یکصد و پنجمین جلسه مثنوی خوانی گروه خمر کهن، پنجشنبه هفته سی ام تیرماه در پارک قیطریه برگزار خواهد شد. برنامه این جلسه به ترتیب زیر است:

مثنوی خوانی، دفتر دوم ، داستان «امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود»-بخش اول، خانم امیرعلایی (یک ساعت)

بحث درباره کتاب در تکاپوی معنا- اقای قاسمی (30 دقیقه)

قطعه ای از فیه مافیه، خانم محمدی (5 دقیقه)

 بحثی در باب «منشا رنج» - قسمت دوم , حسین صابری ( 20 دقیقه)

 نیروی حال - اکهارت تول . قسمت اول- اقای بنانی (20 دقیقه)

برای هماهنگی جهت شرکت در جلسه و آگاهی از محل دقیق جلسه و نحوه دسترسی به آن با شماره ٠٩٣۵٨٠۶۵۶٨٣ تماس بگیرید

مکان : پارک قیطریه ( دسترسی از طریق مترو ایستگاه قیطریه به آسانی میسر خواهد بود:در مجاورت ایستگاه مترو قیطریه، "ون"هایی به مقصد چیذر هستند که از مقابل پارک می گذرند)

زمان: پنجشنبه 30 تیر ساعت ١۴:٣٠تا ١٧:٣٠


[ پست الكترونيك ]