برنامه جلسه 103 گروه خمرکهن - خمر کهن

۱۳٩٠/۳/٢٩
برنامه جلسه 103 گروه خمرکهن
 

یکصد و  سومین جلسه مثنوی خوانی گروه «خمرکهن» پنجشنبه این هفته  (با یک هفته تاخیر) برگزار خواهد شد. برنامه این جلسه به شرح زیر است:

مثنوی خوانی - دفتر دوم. مثل آن غریبی... (بیت 739 تا 775)-خانم امیرعلایی (45 دقیقه)

فیه مافیه خوانی - خانم محمدی ( ۵ دقیقه)

بحث درباره کتاب در تکاپوی معنا(قسمت پنجم)- آقای قاسمی(٢۵دقیقه)

برچسب های هویتی- دکتر بنانی (٢۵دقیقه)

 

   برای هماهنگی جهت شرکت در جلسه و آگاهی از محل دقیق جلسه و نحوه دسترسی به آن با شماره ٠٩٣۵٨٠۶۵۶٨٣ تماس بگیرید

مکان : پارک قیطریه ( دسترسی از طریق مترو ایستگاه قیطریه به آسانی میسر خواهد بود:در مجاورت ایستگاه مترو قیطریه، "ون"هایی به مقصد چیذر هستند که از مقابل پارک می گذرند)

زمان: پنجشنبه ٢ تیر ساعت ١۴:٣٠تا ١٧:٣٠


[ پست الكترونيك ]