برنامه جلسه 102 گروه خمرکهن - خمر کهن

۱۳٩٠/۳/۸
برنامه جلسه 102 گروه خمرکهن


یکصد و  دومین جلسه مثنوی خوانی گروه «خمرکهن» پنجشنبه این هفته برگزار خواهد شد. برنامه این جلسه به شرح زیر است:

مثنوی خوانی - دفتر دوم. بخش سوم و آخر داستان تعریف کردن منادیان قاضی مفلس را گرد شهر( ٣۵ دقیقه) حسین صابری

شرح غزلی از دیوان حافظ (٣٠ دقیقه)مصطفی علیزاده

برچسب های هویتی- دکتر بنانی(حدود ٢۵دقیقه)

بحث درباره کتاب در تکاپوی معنا(قسمت پنجم)- آقای قاسمی(٢٠ دقیقه)

 

  برای هماهنگی جهت شرکت در جلسه و آگاهی از محل دقیق جلسه و نحوه دسترسی به آن با شماره ٠٩٣۵٨٠۶۵۶٨٣ تماس بگیرید

مکان : پارک قیطریه ( دسترسی از طریق مترو ایستگاه قیطریه به آسانی میسر خواهد بود:در مجاورت ایستگاه مترو قیطریه، "ون"هایی به مقصد چیذر هستند که از مقابل پارک می گذرند)

زمان: پنجشنبه ١٢خرداد ساعت ١۴:٣٠تا ١٧


[ پست الكترونيك ]