گزارش جلسه نود و سوم - خمر کهن

۱۳۸٩/۱٢/٧
گزارش جلسه نود و سوم

گزارش جلسه ٩٣ ام گروه خمر کهن

  وقتی از هیاهوی زندگی ماشینی به ستوه می آیی، وقتی از دویدنها و نرسیدنهای بی امان شبانه روزی خسته می شوی، به دنبال فضایی هستی که بتوانی در آن با خیال راحت نفس بکشی و به دیگران همراه با لبخندی واقعی بر لب بگویی: "سلام، حالِ شما!" برای دوستان، چنین فضایی در جلسات خمر کهن مهیا می شود.

یارا بهشت صحبت یاران همدم است *** دیدار یار نا متناسب جهنم است

هر دم که بر حضور عزیزی بر آوری *** دریاب کز حیات جهان حاصل آن دمست

  طبق برنامه از پیش تعیین شده، جلسه از ساعت 2:30 در دفتر جناب موسوی زاده رسمیت می یابد، هر چند هنوز جای خالی تنی چند از دوستان به وضوح رخ می نماید. جناب چیت ساز با صدایی گرم و لحنی آهنگین حکایتی زیبا از گلستان را قرائت میکنند که در دل مستمعین می نشیند و وجد و حالشان را برای ادامه جلسه دو چندان میکند و البته در این میان برخی دیگر از دوستان هم به جمع حاضرین می پیوندند.

  سپسِ گلستان، نوبت به مثنوی خوانی حسین صابری می رسد: "تمامی قصه زنده شدن استخوانها به دعای عیسی (ع)" از دفتر دوم مثنوی. خلاف آمد عادت این بار شیوه شرح در حین ابیات را در پیش میگیرد و به کمک حضار بحثهای بسیار و مطالب پر دامنه ای مطرح می شود، ولی با این وجود و البته با کمی تاخیر در وقت مقرر، داستان به پایان می رسد.

   در ادامه جلسه دوستان با چای و شیرینی گلویی تازه و کامی شیرین میکنند تا مقدمه ای باشد برای ورود به شرح غزلی از حافظ توسط جناب علیزاده با این مطلع:

بارها گفته ام و بار دگر می گویم *** که من دلشده این ره نه بخود می پویم

تبیینات و نکته گشاییهای جناب علیزاده از یک سو و رندی و بیان آمیخته به طنز و البته نقادانه حافظ از سوی دیگر کما فی السابق مطلوب طبع مستمعین واقع می شود که تاثیر آن بر فرزند کنجکاو خمر کهن جناب قاسمی(لقب اهدایی از جانب خانم محمدی به ایشان) دو چندان است.

  پس از شرح غزل، جلسه را آقای بنانی به دست می گیرند و در ادامه بحثهای گذشته، مطالب بسیار کاربردی و دقیق دیگری را در باب هویت ذهنی و جوانب مختلف آن مطرح می کنند. در این میان بحث جبر و اختیار باز به میان می آید که تنی چند از حضار در باب آن نظر می دهند و همچنان مطلب در هاله ای از ابهام فرو می ماند.

در ادامه باز پذیرایی صورت می گیرد و در حین آن بحث سفر نوروزی و چند و چون آن توسط آقایان علیزاده و غلامی مطرح می شود. جلسه به پایان می رسد و هر کسی راه خانه خویش در پیش میگیرد.

حاضرین: خانمها جاوید پور، آقاجانی، یوسفی، احسانیان، لیلا کارگری و ساناز رحیمی. و آقایان: فیاضی، صابری، مظفری، قاسمی، موسوی، صالحی، علیزاده، استادی، بنانی، غلامی، چیت ساز، موسوی زاده و کبودوندی.

غایبین: خانمها ش.محمدی، م.محمدی، امیرعلایی، کارگری و آقایان پاداش و میرکریمی و ....

و در نهایت تشکر بسیار از جناب موسوی زاده بخاطر در اختیار گذاشتن دفتر کارشان و همین طور از دوستانی که زحمت پذیرایی را بر عهده داشتند که جناب غلامی در این میان همیشه بیشترین زحمت را متحمل می شوند.                                                                                                  

                                                                                                                       ح.صابری

 

مشاهده اطلاعیه های سفر نوروزی گروه 


[ پست الكترونيك ]