گزارش جلسه 89 ام - خمر کهن

۱۳۸٩/۱٠/٦
گزارش جلسه 89 ام

هو الرزاق

گزارش جلسه 89 در سال 89

مثل همیشه ،هیچ کس سر ساعت نرسید ،مگر چند نفری که عاشق تر بودند.چرا ؟که از چهار نقطه تهران بزرگ سر ساعت رسیدن یعنی "معجزه" .به هر حال  ما شاهد شروع غیر  علنی خمر کهن راس ساعت دو سی دقیقه  توسط آقایان قاسمی، مظفری و رحیمی و خانم ها جاوید پور م-محمدی و ش-محمدی و یوسفی  بودیم که در رابطه با فیلم و کتاب اظهار نظراتی صورت گرفت .

در این اثنی آقایان غلامی –علیزاده – موسوی -پاداش و فیاضی در اتاق مجاورجهت برقراری ارتباط با آقای پانویس تلاش فراوانی نمودند که متاسفانه بی نتیجه ماند.

لذا جلسه با تاخیر نیم ساعته با حضور بقیه گروه با صدای آقای علیزاده آغازیدن گرفت:

      دست هر نا اهل بیمارت کند/  سوی مادر آ  که تیمارت کند

ایشان داستان "یافتن شاه باز خویش را در خانه کمپیر و مبتلا شدن" را قرائت و معنا نمودند و جالب اینکه موضوع به بحث گذاشته شد و نظر گاه های متفاوتی ابراز شد که خود  دلیلی بر  تفهیم شدن  مطلب توسط مخاطبین است . در این میان آقای صابری نکات مهمی در رابطه با افتراق شعر حافظ و مولانا ،مخصوصا کاربردی بودن اشعار مولانا را متذکر شدند. سپس قطعه ای از فیه ما فیه توسط این حقیر خوانده شد و پذیرایی مفصلی هم داشتیم که با توجه به جو خمر کهن همه گروه را متوجه زیرکی های  نفس در برابر عقل  کرد!!!

خانم جاوید پور زحمت حافظ خوانی را کشیدند و چه مسلط و زیبا تمامش نمودند .و در پایان آقای غلامی نقطه پایانی را با شعر زیبایی به یادگار نهادند .

جای آقای دکتر بنانی و همسرشان خالی بود تا دروس خوانده شده مان را تحویل بگیرند و آقای چیت ساز هم حضور نداشتند تا ما را از فیض اشعار سعدی برخوردار گردانند.ولی دوستان آقای پاداش و مظفری در تست روانشناسی به قول دوستان خنده و شادی بر دل ها  کاشتند.

در ضمن یادآور می شوم که آقای رحیمی از زنجان با اشتیاق آمده بودند که امیدواریم در جلسات آینده بیشتر ببینیمشان و همچنین دوست ارجمند دیگر آقای فیاضی که مدتی غیبت داشتند نیز حضور داشتند و جای خالی خانم امیر علایی به وضوح احساس می شد

ش. محمدی

 


[ پست الكترونيك ]