برنامه جلسه اين هفته - خمر کهن

۱۳۸٥/٤/٢
برنامه جلسه اين هفته

 پانزدهمين جلسه گروه رندان بلاكش روز جمعه ساعت 16:30 الي 18:30 در پارك جمشيديه تهران برگزار مي شود. موضوعات اين جلسه عبارتست از:

 

- مثنوي خواني: ادامه داستان پادشاه جهود(دفتر اول- از بيت 363 به بعد ) توسط آقاي داوود پيرمراديان

- بررسي عقيده حافظ در باب مساله جبر و اختيار – مصطفي عليزاده

 

 

ضمنا جلسه اينترنتی شرح داستانهای مثنوی (توسط جناب پانويس) پنج شنبه اين هفته نيز ساعت ۱ بامداد در سرويس پالتاک برگزار می شود. داستان اين هفته:

داستان پير چنگی که در عهد عمر از بهر خدا روز بی نوايی چنگ زد ميان گورستان

 


[ پست الكترونيك ]