گزارش جلسه 83 ام - خمر کهن

۱۳۸٩/٦/٢٧
گزارش جلسه 83 ام

 

با 7-8 دقیقه تاخیر می رسم. دو سه نفر از دوستان منتظرند. بد است که آن کس که زیرانداز دارد، دیر کند. شرمنده! محسن هم هنوز نیامده؛ تصادفی و آینه شکسته ای. فدای سرت محسن جان!
مثنوی، مار و عقل جزئی و کلی و سایر عقول(!) از دیدگاه مولانا. حسین صابری توضیح می دهد و تفسیر می کند. بچه ها نظر می دهند. بحث های متفرقه پیش می آید. مثنوی خوانی بیش از حد طول می کشد.
وقت کم است. به ناچار حافظ را حذف می کنم. خودش را نه البته! شرح غزلش را. آن هم از برنامه جلسه و نه از صفحه روزگار! قرار و مداری می گذاریم: نقد فیلم داشته باشیم. تا پایان سال لااقل 2-3 تا. بررسی کتاب(رمان) هم داشته باشیم اما به صورت مجازی. در فضای نت و گروه یاهو. قرار می شود هر یک از دوستان دو سه کتابی معرفی کنند.
سهراب می آید. مسافر است. علی می آورد او را. با کلی مقدمه و زمینه چینی. به خدا منتظرش بودیم، مقدمه نمی خواهد! حالا قرار است 2 تا 3 جلسه دیگر هم «سهرابِ مسافر» پیش ما بماند. اگر علی است که فکر کنم سهراب را حالا حالا ها نگه دارد. آنقدر که بگوید خانه دوست کجاست و فرار کند! بحث خوبی می شود. راستی "اول عاشق می شویم، بعد زیبا می بینیم" یا " اگر زیبا ببینیم، عاشق می شویم" ؟ سهروردی و حافظ و مولانا و ... چه می گویند و اسپینوزا و هگل و دوستانش چه؟ باشد برای جلسه بعد و بیشتر آشنا شدن با آراء نظریه پردازان مکتب جمال. وعده می دهم: با من.
پذیرایی می شویم. قسمت شیرین ماجرا همین است. این ماجرا هم نباید کم شود. کی بود که گفت: "ماجرا کم کن و بازآ ...." ؟! محسن کاممان را شیرین کرده: میوه و آبمیوه. جور ما را هم کشیده.
عده ای نیامده اند. برایشان غیبت می زنیم. حق غیبت، یک چهارم است. می دانید که!؟ خانم امیرعلایی (اگر باز هم غیبت کنید مجبوریم یک الف به میان نام خانودگی تان بیافزایم!) ، خانم مومنی، آقایان فیاضی، مظفری، بیگدلی و ... .
عذر آقای بنانی که پذیرفته است. گفته بودند که چند جلسه ای نیستند.
راستی حاظرین جلسه را قبل از خداحافظی نام ببرم: آقایان چیت ساز، غلامی، صابری، موسوی، قاسمی، میرکریمی، علی پاداش و منِ گزارشگر و البته صدای آقای پانویس. انشاله سیمایشان را هم به زودی در جلسات داشته باشیم.


خداحافظ
مصطفی علیزاده


[ پست الكترونيك ]