گزارش جلسه هشتاد ویکم - خمر کهن

۱۳۸٩/٥/٢٩
گزارش جلسه هشتاد ویکم

بعداز ظهر پنجشنبه بیست و هشتم مرداد است. دو گروه از بچه ها هر یک در گوشه ای از پارک اتراق کرده اند. یک جا جمع می شویم. همان جای همیشگی. سکویی که در این 3-4  جلسه اخیر میزبان ما بوده. ساعت 4 است و کم کم آماده می شویم تا جلسه را شروع کنیم.

خانم امیرعلایی, محسن غلامی عزیز, علی پاداش,رضا میرکریمی(آره! حاج رضا میرکریمی!) آقای فیاضی و دخترشان و آقای بیگدلی هستند. دو دوست عزیز هم برای اولین بار در جمع ما حاضر هستند. آقای چیت ساز و آقای موسوی. علی مظفری هم به جمع ما اضافه می شود.

جلسه را شروع می کنیم. خانم امیرعلایی, مثنوی می خوانند؛ مثل همیشه خوب و روان. راجع به برخی ابیات توضیح مختصری داده می شود. صحبت درباره ابیات "آینه"دار (!) را موکول می کنیم به قسمت اختصاص یافته به بحث ویژه "آینه و حدیث مومن آینه مومن است". حسین صابری عزیز هم به جمعمان ملحق می شود.

با پایان مثنوی خوانی, آقای فیاضی بحث درباره حدیث مزبور را آغاز می کنند. اما ایشان مایلند که به ابیات آغازین دیباچه دفتر دوم رجوع کنند و تفسیر می کنند ابیات را با روش خودشان. انصافا برخی ابیات را بسیار عالی شرح و تفسیر می کنند. اما درباره آینه کمتر صحبت می کنند.

حالا آقای بنانی هم در جمع ماست. مشتاقانه در انتظار آغاز بحث برچسب های هویتی هستیم. عقربه های ساعت هم سریع می گذرد. دیگر فرصت نیست درباره آینه به تفصیل صحبت کنیم. چند دقیقه ای راجع به آن بحث می کنیم و باقی را موکول می کنیم به زمانی دیگر. صحبت های آقای پانویس را هم می شنویم.بچه ها از شنیدن صدای ایشان خوشحال هستند.

بحث درباره برچسب های هویتی آغاز می شود و آقای بنانی با کلامی شیوا درباره آن توضیخاتی می دهند. بچه ها همه گوشند و توجه. آقای مومنیان هم بعد از ماهها(شاید بیش از یکی دوسال) به جمع ما ملحق می شوند.

ساعت از 6 گذشته و کم کم بحث را می بندیم. قرار می شود که ساعت جلسه بعد 5 تا 7:30 باشد که به افطار هم متصل شود و همگی به فیض برسیم. یکی از دوستان با ناباوری(! البته طنازانه!) می پرسد پس افطار امروز چی!؟

جلسه بعد مثنوی خوانی, بحث درباره برچسب های هویتی و شعر مسافر را خواهیم داشت. دو جلسه ای هست که بحث مسافر طلسم شده است و فرصت نمی شود تا علی پاداش این شعر را برای اعضا شرح و تفسیر کند. اما جلسه بعد انشاله طلسمش خواهد شکست. تا بعد...

در این روزهای خوب, ما را از دعای خیر خود بهره مند سازید.

م. علیزاده

 

دانلود فایلهای جلسه:

بخش اول                                          بخش دوم

بخش سوم                                          بخش چهارم


[ پست الكترونيك ]