گزارشی از جلسه هفتاد و نهم خمر کهن - خمر کهن

۱۳۸٩/٥/٢
گزارشی از جلسه هفتاد و نهم خمر کهن

جلسه هفتاد و نهم گروه خمر کهن، در گرمای روز پنجشنبه برگزار شد. علی پاداش ساعاتی قبل از شروع جلسه تماس گرفته بود که مشغول اسباب کشی در حالت اضطرار است و نمی آید. و نیامد.

آقایان محسن غلامی، بیگدلی، بنانی، حسین صابری و خانم ها امیرعلایی و نعمتی به همراه راقم این سطور در جلسه حاضر بودند. جلسه با مثنوی خوانی خانم امیرعلایی آغاز شد. اقایان بنانی و صابری هم، جابه جا نظرات خوبی درباره ابیات بیان کردند و اکثر دوستان نیز کمابیش نظرات خود را مطرح نمودند.

پس از آن پذیرایی مفصلی انجام شد؛ شیرینی و موز و آب میوه و شکلات...(اندرون از طعام خالی مدار/تا در او نور معرفت بینی!).

جلسه با فیه مافیه خوانی ادامه یافت. قطعه ای از فیه ما فیه را با موضوع "علت تاخیر دعای مومن" انتخاب کرده و خواندم و توضیحاتی ارائه کردم.  با مشارکت و اظهارنظر همه دوستان درباره این موضوع، بحث خوبی شکل گرفت. و در حالیکه هنوز ناگفته هایی در این زمینه وجود داشت، زمان جلسه به پایان رسید.

***

* قرار شد چند جلسه بعدی، به علت گرمای بعداز ظهر تابستان تهران، از ساعت 4 آغاز شود.

* قرار شد که از جلسه بعد با هدایت و مدیریت آقای بنانی بحث آزاد با موضوع "برچسب ها"ی هویتی آغاز شود.

* دوستان اصرار داشتند که مجدداً فایل های صوتی آقای پانویس دریافت و در جلسه شنیده شود.(قابل توجه پانویس عزیز!)

* و اینکه سرانجام پس از 55 ماه دفتر اول مثنوی به پایان رسید.

 

مصطفی علیزاده

1389/5/1


[ پست الكترونيك ]