برنامه جلسه ٧۵ - خمر کهن

۱۳۸٩/٢/٢٦
برنامه جلسه ٧۵

روز پنجشنبه  ٣٠ اردیبهشت ماه، جلسه ای دیگر از سری نشستهای شرح مثنوی گروه خمر کهن برگزار می گردد.

برنامه این جلسه به شرح زیر است:

 

 

مثنوی خوانی دفتر اول- تا بیت  ٣٧٢٠  دفتر اول مثنوی- حسین صابری

فیه مافیه خوانی- مصطفی علیزاده

بحث آزاد با موضوع "خرافات"  - علی پاداش

 برای هماهنگی جهت شرکت در جلسه با آقای پاداش تماس بگیرید:
09329302519

 

زمان: پنجشنبه ٣٠/٢/٨٩ راس ساعت ١۵

مکان: پارک طالقانی تهران(بزرگراه حقانی)


[ پست الكترونيك ]