گزارش جلسه ٧۴ و فایلهای جلسه - خمر کهن

۱۳۸٩/٢/۱٧
گزارش جلسه ٧۴ و فایلهای جلسه

جلسه هفتاد و چهارم گروه خمر کهن، پنجشنبه، در هوای عالی و بهاری و عاری از آلودگی پارک طالقانی برگزار شد.

تاخیر زیاد برخی دوستان را فقط می توانیم با جریمه شان ببخشیم. (جریمه: علی آقا جلسه بعد بساط پذیرایی با شما!)

به هرحال با نیم ساعت تاخیر جلسه را آغاز کردیم، با مثنوی خوانی حسین صابری عزیز. حسین آقا نکات بسیار زیادی را درباره ابیات خوانده شده ارائه کردند و از این رو فرصت نشد تا همه ابیات پیش بینی شده خوانده و تفسیر شود.

قرار شد از این به بعد قسمتهای متنوعی را به برنامه ها اضافه کنیم( همانند ٢-٣ سال پیش).  وبرای اجرایی شدن این تصمیم، از همین جلسه شروع کردیم و "فیه ما فیه خوانی" را آغاز کردیم.

در ادامه جلسه علی پاداش بحث خرافات را که از جلسه پیش آغاز شده بود، ادامه داد که البته کمی بحث از مسیر خودش داشت خارج کی شد که زود روند اصلاح گردید. بحث بسیار جالبی با حضور خانم امیراعلایی، آقای صابری، خانم کارگری، خانم رحیمی، علی پاداش, محسن غلامی و این حقیر شکل گرفت که انشاله در جلسه بعد با محوریت فال ادامه خواهیم داد.

 نکته ها: اول - حضور خواهر خانم کارگری(همسر علی پاداش) در جلسه

            دوم- پس از مدتها، حضور خانم امیراعلایی که در بحث ها هم خیلی فعال و دقیق بودند.

           سوم-جلسه با تاخیر شروع شد و لذا با تاخیر بیشتر(!)ی هم تمام شد.

           و آخر- متاسفانه دقایقی از ابتدای جلسه(مثنوی خوانی حسین آقا) به علت نقص کارکرد دستگاه رکوردر، ضبط نگردید.

مصطفی علیزاده

 

فایل صوتی گزارش (علی پاداش)

 

فایلهای جلسه:

بخش اول                                    بخش دوم(توضیحات پانویس درباره ابیات مثنوی)

بخش سوم


[ پست الكترونيك ]