برنامه جلسه هفتاد و چهارم - خمر کهن

۱۳۸٩/٢/۱۳
برنامه جلسه هفتاد و چهارم

روز پنجشنبه  ١۶ اردیبهشت ماه، جلسه ای دیگر از سری نشستهای شرح مثنوی گروه خمر کهن برگزار می گردد.

برنامه این جلسه به شرح زیر است:

مثنوی خوانی دفتر اول- توسط  آقای حسین - و آقای پانویس(حضور مجازی)

ابیات ٣۶۵۶تا ٣٧٢٠ - دفتر اول مثنوی

فیه مافیه خوانی- مصطفی علیزاده


بحث آزاد با موضوع "خرافات"  - علی پاداش

 برای هماهنگی جهت شرکت در جلسه با آقای پاداش تماس بگیرید:
09329302519

 

زمان: پنجشنبه ١۶/٢/٨٩ راس ساعت ١۵

مکان: پارک طالقانی تهران(بزرگراه حقانی)


[ پست الكترونيك ]