خرافات - بحث آزاد - خمر کهن

۱۳۸٩/۱/٢٥
خرافات - بحث آزاد

سلام به دوستان گروه خمر کهن،

   قرار است در جلسات آنلاین شرح مثنوی طی شرح حکایتی از مثنوی مولانا، بحث "خرافات" را مطرح کنیم. به مدیر گروه، آقای علیزاده، نوشتم اگر موافق باشند این موضوع را در گروه خمر کهن نیز مطرح کنیم و سپس دوستان در تهران نیز با شروع شدن جلسات حضوری امسال، بخش "بحث آزاد" یکی دو جلسهء خمر کهن را به این موضوع اختصاص دهند.

   در مورد "خرافات" مطالب بسیاری در اینترنت می‌توانید پیدا کنید، مقاله، فیلم و ... که همه مسلماً باعث گسترش دید عقلی ما نسبت به این موضوع خواهند شد.

   اما پیشنهاد می‌کنم برای اینکه این بحث به صرف کپی کردن آنچه در مقالات روی اینترنت آمده، کشیده نشود و بتوانیم یک بحث آزاد مفید همراه با تضارب آراء داشته باشیم، چهار سئوال مطرح شدهء زیر را هر کس از دید خود پاسخ گوید و برای اینکه بحث به حاشیه کشیده نشود و متمرکز باشد، با نوشتن شمارهء مربوط به هر سئوال زیر، نظرمان را دربارهء آن بنویسیم. و در انتها اگر موضوعی دیگر را می‌خواهیم اضافه کنیم، اضافه کنیم.

   مقدمتاً عرض می‌شود: بسیاری از باورها یا رفتارهای موجود در جامعه ممکن است در نظر برخی، صرفاً خرافات باشد، اما همان عقاید یا رفتارها در نظر گروهی دیگر، می تواند "واقعیت" باشد. در چنین وضعی ممکن است هر یک از دو طرف، نظر خود را درست و باور طرف مقابل را نادرست بداند.

   همچنین تاریخ و زمان می‌تواند در موضوع "خرافه" موثر باشد، به اینصورت که بنظر شما اگر به کسی در دو هزار سال پیش می‌گفتند وسیله‌ای ممکن است ساخته شود که بوسیلهء آن شما از هر نقطه از دنیا می‌توانی با دیگران ارتباط برقرار کنی، تصویرش را ببینی، صدایش را بشنوی و ... ممکن بود آن فرد این سخن را جزو خرافات بحساب می‌آورد. جوامع بر حسب فرهنگ و تاریخ خود ممکن است باورهای خرافی گوناگونی داشته باشند.

   اما سئوالها:

1. تعریف شما از "خرافات" دقیقاً چیست؟

2. به نظر شما چطور و با چه معیاری می توان خرافات را از باورهای درست تشخیص داد؟

3. ریشهء اصلی خرافات را چه چیز(هایی) می‌دانید؟

4. آیا شما تاکنون باور خرافی داشته اید که بعداً به نادرست بودن آن پی ببرید؟ اگر چنین است، چطور متوجه نادرست بودن اعتقاد خود شده اید؟


   دوستان توجه داشته باشند که قصد نداریم جواب‌های کاملاً علمی و از روی مقاله و کتاب بدهیم. بیشتر می‌خواهیم عقاید و نظرات خودمان را در مورد این موضوع بسنجیم و در معرض سنجش عقلی یکدیگر قرار دهیم. و امیدوارم از اینکه مورد نقد یکدیگر قرار بگیریم، نرنجیم و اجازه دهیم عقاید ما بوسیلهء عقل‌جمعی مورد بررسی قرار گیرند. چه بهتر از اینکه انسان اگر عقیده‌ای دارد که فکر می‌کند درست است و دیگران با دلیل به او بگوید اشتباه است، از آن آگاه شود؟

   دوستان می‌توانند لینک مقاله بفرستند جهت مطالعه، اما برای پاسخ به چهار سئوال و شرکت در بحث، از کپی کردن متن پرهیز کنیم.


   چند لینک برای آغاز:

http://en.wikipedia .org/wiki/ Superstition

http://bashgah. net/modules. php?name= Search

(در قسمت جستجو کلمهء "خرافات" را بنویسید.)http://tinyurl. com/yaspnvp

http://bpdanesh. ir/detailnews. asp?id=6920

 

پانویس


[ پست الكترونيك ]